Konkurs na projekt plakatu Dziecięcego Festiwalu Teatralnego

Konkurs na projekt plakatu Dziecięcego Festiwalu Teatralnego

11/05/2023 Wyłączono przez admin

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty (w trakcie przekształcenia w Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty) zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu Dziecięcego Festiwalu Teatralnego, który odbędzie się jesienią 2023 roku w Rudzie Śląskiej.

W ramach Festiwalu zaprezentowane zostaną spektakle dla młodych widzów przygotowane przez znakomite polskie teatry. Spektakle odznaczające się wysoką jakością, bogactwem artystycznego przekazu i wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej prezentowane będą dla przedszkoli i szkół oraz widowni familijnej.

Warunki Konkursu:
– wiek: do 12 lat,
– technika: dowolna płaska (pozwalająca na komputerowe przetworzenie pracy), – format: A4, – tematyka: związana z teatrem, – napis: na projekcie musi znaleźć się napis „Dziecięcy Festiwal Teatralny”, – prace konkursowe należy opisać na odwrocie wg schematu:

      • autor: nazwisko i imię, wiek, klasa;

      • placówka zgłaszająca: pieczęć (opisowo; nazwa, adres, telefon),

      • opiekun, nauczyciel (nazwisko i imię, telefon); – do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania na: www.mckrudasl.pl / www.slaskiteatrimpresaryjny.pl);
– termin: prace można składać osobiście lub pocztą do 9 czerwca 2023 roku pod adresem: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Piotra Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska – z dopiskiem: „Dziecięcy Festiwal Teatralny”;
– przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na bezpłatne przekazanie praw autorskich przez Opiekunów dziecka do wykorzystania pracy konkursowej w celach promocyjnych Festiwalu na wszystkich polach eksploatacji;
– nadesłane prace nie podlegają zwrotowi;
– obowiązuje limit zgłoszeń z jednej placówki – do 5 prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2023 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora: www.mckrudasl.pl / www.slaskiteatrimpresaryjny.pl (nie będą stosowane powiadomienia telefoniczne).

Projekt, który zwycięży, będzie stanowił bazę do przygotowania plakatu Dziecięcego Festiwalu Teatralnego 2023. Zwycięzca otrzyma dyplom, nagrodę rzeczową oraz zaproszenie na spektakl w ramach Festiwalu.

Kontakt z organizatorem Konkursu: tel. 32 248 62 40 wew. 24, sekretariat@mckrudasl.pl.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”