Regulamin

 

I. Informacje ogólne

1.      Portal dostępny pod adresem www.pokladykultury.eu stanowi własność Miasta Zabrze, z siedzibą władz przy ul. Powstańców Śl. 5-7, Zabrze 41-800, NIP 648-27-433-51, reprezentowanego przez Małgorzatę Mańkę-Szulik – Prezydenta Miasta. Administracja portalu została powierzona Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. G. Agricoli 2, Zabrze 41-800, NIP 648-276-81-67, reprezentowanemu przez Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Barbarę Radzimską – Główną Księgową.

2.      Przedmiotowy portal stanowi jeden z elementów projektu pn. „W sieci kultury – utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje nt. ww. projektu, dostępne są pod adresem: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/w-sieci-kultury-utworzenie-systemu-e-informacji-kulturalnej-na-terenie-gminy-zabrze.

3.      Głównym celem utworzenia portalu jest promowanie szeroko rozumianej kultury oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez zabrzańskie instytucje kultury i odbywających się w mieście Zabrzu. Portal współpracuje także z obiektami znajdującymi się na Szlaku Zabytków Techniki oraz instytucjami kultury miast ościennych. Portal umożliwia szybki i bezpłatny dostęp do informacji kulturalnej zebranej w jednym miejscu.

4.      Administrator portalu wyznacza osobę odpowiedzialną za:

a. bieżącą aktualizację strony,

b. weryfikację jej treści,

c. dochowanie wszelkich warunków bezpieczeństwa portalu oraz zawartych w nim danych osobie.

5.     Zasady ochrony danych osobowych oraz Polityka prywatności są dostępne na portalu pod adresem: https://pokladykultury.eu/index.php/ochrona-danych-osobowych.

6.      Wszelkie sugestie, błędy i uwagi związane z funkcjonowaniem portalu należy zgłaszać pod adresem:pokladykultury@muzeumgornictwa.pl.

II. Media społecznościowe

1.      W ramach projektu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, działania portalu wspierają media społecznościowe: Fan page na Facebooku – https://www.facebook.com/pokladykulturyeu/, kanał społecznościowy na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCgsanULueueEPkj8rhsHzZA?view_as=subscriber i kanał na Instagramie – https://www.instagram.com/poklady_kultury/.

2.      Użytkownicy mediów społecznościowych mają możliwość komentowania treści udostępnianych na profilach Pokładów Kultury, zgodnie z regulaminami obowiązującymi wszystkich użytkowników tych mediów społecznościowych.

III. Treści niedozwolone

1.      Portal o charakterze kulturalno-informacyjnym przeznaczony jest wyłącznie do rozpowszechniania wśród użytkowników informacji nt. wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie miasta, organizowanych przez zabrzańskie instytucje kultury, wydarzeń organizowanych przez obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki oraz zaprzyjaźnione instytucje kultury miast ościennych, a także wybranych przez Redakcję wydarzeń spoza Zabrza, które mogą zainteresować użytkowników portalu w celu zwiększenia zasięgów.

2.      Użytkownikom portalu udostępnia się możliwość komentowania, udostępniania i oceniania treści zawartych na profilach społecznościowych Pokładów Kultury.

3.     Wszelkie treści niezgodne z formułą oraz tematyką portalu, opisaną w pkt. II. 1. mogą zostać uznane przez Administratora portalu za treści niedozwolone.

4.      Zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z dobrymi obyczajami, niezgodnymi z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem zostaną uznane za niedozwolone i usunięte przez Administratora.

IV. Postanowienia końcowe

1.        Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.