Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie w Zabrzu!

Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie w Zabrzu!

23/02/2023 Wyłączono przez admin

Do 26. lutego br. każdy uczeń szkoły podstawowej lub uczęszczający do ognisk pracy pozaszkolnej itp. może zgłosić się do udziału w Małym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Już wiemy, że konkurs odbędzie się w Sali kameralnej im. Stanisława Bieniasza Teatru Nowego w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 11, czyli w tym samym miejscu, co w ubiegłym roku.

Organizatorami konkursu są od wielu lat niezmiennie Zabrzańskie Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu, a wydarzenie finansowane jest ze środków Miasta Zabrze.

Uczestniczka konkursu w turnieju recytatorskim. Mały OKR 2022

Konkurs odbędzie się  w dniach 6-7 marca. Wszyscy uczestnicy podzieleni zostaną na trzy grupy wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII szkół podstawowych.

Konkurs składa się z 3 turniejów, a na czym polega każdy z nich??

Turniej recytatorski – tutaj zależnie od grupy wiekowej należy przygotować jeden wiersz (dla klas I-III) lub wiersz i  fragment prozy (klasy IV-VI ,klasy VII-VIII).

Turniej wywiedzione ze słowa – dobór tekstu jest dowolny, łącznie z tworzeniem collage tekstów. Tak samo forma prezentacji jest dowolna. Całość powinna trwać nie więcej niż 7 minut. Turniej „Wywiedzione ze słowa” zarezerwowany jest dla uczniów klas IV-VIII.

Turniej poezji śpiewanej – należy zaprezentować 1 utwór recytowany i 1 śpiewany (choć dozwolone jest także zaprezentowanie drugiego utworu śpiewanego z własnym tekstem). Całość nie powinna przekroczyć 8 minut. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas VII-VIII.

Uczestniczka konkursu w 2022 r, w kategorii Wywiedzione ze słowa

Każdy z turniejów oceniany będzie na podstawie ogólnego wyrazu  artystycznego, jednak najważniejszą radą dla każdego uczestnika, jest słyszalność! W to wchodzą emisja głosu, dykcja i ekspresja. W Jury zasiądą m.in. aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu. Dla wszystkich laureatów przewidziane są oczywiście nagrody!

W wyniku konkursu miejskiego zostaną wyłonieni reprezentanci, którzy wezmą udział w eliminacjach wyższego szczebla. A te już niebawem! Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest od wielu lat organizatorem eliminacji regionalnych i zaplanował je na 20-24 marca. W eliminacjach rejonowych (online) Małego OKR w Katowicach, w ubiegłym roku wzięło udział 10 uczestników, z czego 7 zostało nagrodzonych!

Czy i tym razem młodzi zabrzanie i zabrzanki  dopiszą w konkursie i zadbają o wysoki poziom swoich prezentacji? Organizatorzy nie mają co do tego wątpliwości!

W roku 2022 w eliminacjach miejskich Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego uczestników  było dokładnie 99, z czego jurorzy nagrodzili aż 33!

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, pod numerem telefonu 505 356 642 Katarzyna Boroń, lub mailowo borkasia@autograf.pl bądź kboron@mdk2.zabrze.pl.

Regulamin Małego OKR-u:

https://www.dropbox.com/scl/fi/zb4idll7ed4ew17yqp5cz/Regulamin-eliminacje-miejskie-Ma-y-OKR-2023.docx?dl=0&rlkey=sxmwzq6f7emkx31bw4rbsrxv3

Karta zgłoszenia:

https://www.dropbox.com/scl/fi/toa0xbrapl4h4e5gin4k0/KARTA-ZG-OSZENIA-MA-Y-OKR-2023eliminacje-miejskie.docx?dl=0&rlkey=3hytkjri2jn6m16udy3ll40v3

Do zobaczenia!

Tekst: Vincent Kowalski
Foto: Katarzyna Boroń