Rok 2022 w zabrzańskiej kulturze

Rok 2022 w zabrzańskiej kulturze

29/12/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Rok 2022 był dla zabrzańskiej kultury wyjątkowo udany, na co niemały wpływ miały wyjątkowe okoliczności, jakimi bez wątpienia były obchody 100-lecia nadania Zabrzu praw miejskich. Nie zabrakło sztandarowych imprez i wydarzeń organizowanych w Zabrzu od lat. Wśród nich warto wymienić chociażby Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego, XXI Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Kreatywne Zabrze, Metropolitalne Święto Rodziny, Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Kultura Europy Środkowej, Festiwal Orkiestr, 25. Festiwal Rysowania, Międzynarodowy Zabrzański Festiwal Organowy czy Konferencję Literacką „Przed i Po. Wisława Szymborska”. Wśród kulturalnych wydarzeń 2022 roku nie można pominąć tak doniosłych, jak otwarcie po kompleksowym remoncie siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Wieży Ciśnień przy ul. Zamoyskiego . Na szczególną uwagę zasługuje także wernisaż Rafała Olbińskiego, a także odsłonięcie pomnika prof. Zbigniewa Religii.

Tegorocznymi laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury zostali:

  • prof. Antoni Barciak, m.in. za organizowanie od 25 lat zabrzańskiej międzynarodowej konferencji naukowej „Kultura Europy Środkowej” oraz za redakcję naukową interdyscyplinarnej monografii Zabrza,
  • Tomasz Koclęga, m.in. za tworzenie uznanych prac rzeźbiarskich oraz stworzenie zabrzańskiej grupy artystycznej Snow Art Poland,
  • Rajner Smolorz, za szereg renowacji przeprowadzonych w naszym mieście m.in. w muzeum miejskim czy w sali witrażowej MGW,
  • Jan Gustaw Jurkiewicz, m.in. za podjęcie się zadania utworzenia skansenu górniczego „Królowa Luiza”.

W trakcie tradycyjnego spotkania opłatkowego przedstawicieli zabrzańskiej kultury, wręczone zostały również Wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury, które trafiły do: Magdaleny Kaernbach-Wojtaś, prof. Józefa Olejniczaka, Piotra Proby i Marcina Ostrowskiego.

um
Laureaci Wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury; od lewej: Marcin Ostrowski, Piotr Proba, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta, Magdalena Kaernbach-Wojtaś, prof. Józef Olejniczak i Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze.
Foto: Paweł Janicki

A poniżej przypominamy najważniejsze wydarzenia zabrzańskiego świata artystyczno-kulturalnego z mijającego roku 2022:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

Największa postindustrialna strefa kultury w Polsce – Strefa Carnall była idealnym miejscem organizowanych w tym roku festiwali. Tu odbyła się druga edycja CARBON Silesia Festiwal, festiwalu muzyki elektronicznej oraz druga edycja Carnall Festival, w ramach którego zagrali: Luxtorpeda, Natalia Przybysz, Grubson, Smolik/Kev Fox, JJ Band, TSA, Hard Rockets, MR. BEAT. We wrześniu odbyła się XIII edycja INDUSTRIADY, Święta Szlaku Zabytków Techniki pod hasłem ,,Po Szychcie. Czas na fajrant!’’. Przy wyjątkowej oprawie pokazów ogni sztucznych odbyła się jubileuszowa X edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 w Zabrzu. Pod koniec roku Strefa Carnall była miejscem trzydniowego Jarmarku Barbórkowego „BarbórkoweLOVE”, dedykowanego św. Barbarze i łączącego tradycję z nowoczesnością.

Jesienią nastąpiło otwarcie Wieży Ciśnień, która po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych stała się obiektem służącym działalności społecznej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej. W wieży otwarta też została interaktywna wystawa pn. CARBONEUM – centrum wiedzy o węglu.

Zostały również zakończone prace rewitalizacyjne w budynku Muzeum przy ulicy 3 Maja, dawnej pierwszej siedziby starostwa powiatowego, w którym Sala Witrażowa odzyskała dawny blask. W budynku tym otwarta została wystawa prac Rafała Olbińskiego: Warszawa-Nowy Jork, jednego z najbardziej rozpoznawalnych, polskich artystów na świecie. W trakcie ekspozycji, która potrwa do 22 kwietnia 2023 roku będzie można zobaczyć ponad 180 najbardziej rozpoznawalnych dzieł Rafała Olbińskiego z okresu Warszawa – Nowy Jork. Muzeum zakończyło konserwację pomnika Braci Górniczej w Zabrzu. W imieniu interesariuszy, złożyło Wniosek o wpisanie górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska, na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Pozyskało blisko 800 nowych muzealiów do zbiorów MGW. Stale też pamięta o uchodźcach z Ukrainy organizując zbiórki, noclegi w hostelu, koncerty charytatywne, warsztaty plenerowe itp.

Za prowadzoną działalność kulturalną, muzealną i turystyczną Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego z Wyróżnieniem Głównym dla Muzeum Górnictwa Węglowego za zasługi dla rozwoju turystyki w roku 2022, Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla Muzeum Górnictwa Węglowego za Wydarzenie Muzealne roku 2021 w kategorii „dokonania z zakresu konserwacji” za przedsięwzięcie Obiekt 3 maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” – sala witrażowa oraz nagrodę I stopnia Budowa Roku 2021 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za rewitalizację wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.

MUZEUM MIEJSKIE W ZABRZU

W Muzeum Miejskie w Zabrzu przygotowało trzy wystawy: z okazji 100-lecia nadania Zabrzu praw miejskich „Opowiem Wam o Zabrzu”, „Kolekcjoner” o najważniejszych sukcesach w historii 14-krotnego mistrza Polski zaprezentowanych poprzez zbiory zgromadzone przez kolekcjonera, Grzegorza Pawłowskiego i „Szykowna Pani Elegancki pan. Moda w latach trzydziestych XX wieku”.

Muzeum było organizatorem dwudniowej konferencji naukowej „Przestrzeń publiczna i prywatna w Zabrzu od XIX wieku do dnia dzisiejszego” oraz współorganizatorem Rajdu pieszego szlakiem przedwojennych przejść granicznych i wielu wydarzeń odbywających się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów.

Było też wydawcą Kroniki Miasta Zabrza 11(28)/2019–2020 oraz Jednodniówki wydanej z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Z inicjatywy Muzeum ukazał się też pierwszy tom wydawnictwa „Zabrze przez stulecia Monografia” – pierwszego naukowego opracowania całości dziejów miasta od okresu początków osadnictwa ludzkiego na tych terenach (okres mezolitu, ok. 8000 p.n.e.) aż do początku XXI wieku oraz wydawnictwa pt. „Dr Bronisław Hager. Moja droga do wolności. Wspomnienia z młodych lat”.

Muzeum, jak corocznie, może pochwalić się szeroką ofertą edukacyjną obejmującą szczególnie tematykę związaną ze 100.leciem uzyskania przez Zabrze praw miejskich, („Krótka Historia Zabrza” „Wieża, pyrlik, orzeł, co wybrać? Historia herbu Zabrza”) warsztaty plastyczne, lekcje okolicznościowe i zajęcia w terenie.

TEATR NOWY W ZABRZU

Teatr Nowy w Zabrzu, poza ogromnym zaangażowaniem w pomoc uchodźcom z Ukrainy i zbiórek dla teatru z zaprzyjaźnionego miasta w Równem, wystawiło wiele spektakli teatralnych. Jak zwykle dużym poziomem artystycznym wykazał się organizowany już po raz XXI Festiwal Dramaturgii Współczesnej RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA. Wiele nagród i wyróżnień, letnie warsztaty teatralne dla młodzieży i warsztaty organizowane dla rodzin ukraińskich, to tylko kilka z przykładów osiągnięć zabrzańskiego teatru.

FILHARMONIA ZABRZAŃSKA

Filharmonia Zabrzańska Koncertem Noworocznym zainaugurowała obchody 100. lecia Zabrza. W marcu zaprezentowała mistrzowski recital Jonathana Fournela z Francji podczas 26. Wielkanocnego Festiwalu L. van Beethovena. Przygotowała też koncert „Jednym głosem z Ukrainą” – z udziałem Moniki Glazer z Ukrainy. W maju premierę miała Symfonia dla Zabrza, utwór Henri Seroki napisany na 100. lecie Zabrza. Podczas Metropolitalnego Święta Rodziny filharmonicy zabrzańscy wykonali koncert „Czułe struny” z udziałem gwiazd estrady. We wrześniu nastąpiło też prawykonanie utworu P. Pudły „Koła czasu” napisanego na 100. lecie Zabrza. Obchody rocznicowe miasta uwieńczone zostały październikowym Koncertem Galowym z udziałem światowej sławy tenora Jose Carrerasa.

Mijający rok był dla orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej czasem koncertów nie tylko odbywających się w zabrzańskiej sali koncertowej, ale również gościnnie np. podczas Kiepura Festiwal w Krynicy Zdroju czy koncertu urodzinowego w Kędzierzynie Koźlu.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Do najważniejszych osiągnięć, sukcesów i wydarzeń w 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna może zaliczyć m.in. „Obecność słowa w Zabrzu” – projekt dedykowany miastu Zabrze, w związku z jubileuszem 100-lecia, wypełniony spotkaniami z zabrzańskimi pisarzami, warsztatami fotograficznymi oraz zajęciami dla najmłodszych, poświęconymi historii naszego miasta. Wydanie jubileuszowych kart do gry w skata, z logo 100-lecia Zabrza, które uświetniły kolejne XV Otwarte Mistrzostwa Zabrza w Skacie. Uświetniająca obchody roku jubileuszowego była publikacja albumu „Zabrzanie na co dzień i od święta w fotografii Władysława Dziurzyckiego z lat 1948-1983” – bibliofilskie wydawnictwo prezentujące 100 unikatowych zdjęć, ręcznie numerowanych, w nakładzie 100 egzemplarzy na 100-lecie miasta. Podczas promocji albumu odbyła się licytacja egzemplarza numer 100, a wylicytowana kwota została przeznaczona na zakup książek dla Przedszkola nr 28 im. Janoscha w Zabrzu. Został również opublikowany kolejny tom cyklu zabrzańskiego „Post mortem” autorstwa zabrzanina Adama Regiewicza.

Zabrzańska biblioteka realizowała kolejną edycję cieszącego się uznaniem festiwalu literatury kryminalnej „Kryminalne zagadki Śląska – vol. 4”. Realizowane były także projekty, m.in. „Grzybowice – tu wszystko gra!” – warsztaty, podczas których uczestnicy przygotowali inscenizację do „Ballad i romansów” A. Mickiewicza przedstawioną podczas 11. edycji Narodowego Czytania przy okazji miejskich dożynek w Grzybowicach; „Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji negatywów Władysława Dziurzyckiego” – projekt mający na celu ich skatalogowanie, digitalizację oraz udostępnienie w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej; „Książka na szóstkę – wypełniamy pustkę” – innowacyjny projekt mający na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zakończony seminarium dla nauczycieli-bibliotekarzy z całego Śląska (udział wzięło ponad 100 uczestników).

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zorganizowała także dwa bardzo duże wydarzenia czytelnicze: „Pociąg do książek” zorganizowany we współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego oraz „Wielki Dzień Pszczół” przygotowany wspólnie z Miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu.

Łącznie w 2022 roku podczas ponad 1.000 wydarzeń (m.in. spotkań autorskich, promocji książek, wystaw plastycznych i fotograficznych, warsztatów, szkoleń, konkursów, akcji, lekcji bibliotecznych itd.), zorganizowanych przez MBP, wzięło udział przeszło 20.000 uczestników.

Aktywność zabrzańskiej książnicy została wysoko oceniona na zewnątrz, o czym świadczą przyznane nagrody: wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa” – czwarty rok z rzędu, co jest swojego rodzaju ewenementem oraz nagroda „Małego Zwyrtały” – przyznawana za najlepsze wydarzenia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży (otrzymana za projekt „Książka na piątkę, znakomity początek”).

DOM MUZYKI I TAŃCA

Rok 2022 zabrzańska scena Domu Muzyki i Tańca rozpoczęła tradycyjnym Koncertem Noworocznym, który na widowni zgromadził komplet publiczności. Dzięki zróżnicowanej ofercie proponowanych wydarzeń scenicznych – od występów muzycznych, spektakli baletowych, teatralnych, wydarzeń w stylu obraz i dźwięk do nawet pokazów z pogranicza akrobatyki DMiT mógł się pochwalić wielokrotnie wypełnioną po brzegi widownią. Ponad 2 000 osób (czyli pełna sala) oglądało jednocześnie występy m.in.: Krzysztofa Zalewskiego, zespołu „Śląsk”, a także Śląską Galę Andrzejkową, koncert Serce za Serce czy spektakl „Kolacja dla głupca”. Satysfakcjonującą, jak na popandemiczne czasy, liczbę widzów miały takie wydarzenia jak 10. Tenorów Tour, Yamato – The Drummers of Japan, Filharmonia Dowcipu Waldemar Malicki, koncert z muzyką legendarnej grupy rockowej Pink Floyd czy recital Krystiana Ochmana.

Na scenie DMiT prezentowane było także wielkie charytatywne widowisko sceniczne poświęcone ukraińskim uchodźcom w Polsce. Na scenie swoje artystyczne umiejętności podczas przesłuchań, a później finałowych występów, mieli okazje zaprezentować właśnie goście zza wschodniej granicy, a w fotelach na widowni cały rodzinami zasiedli… również goście z Ukrainy.

Niewątpliwie największym wydarzeniem tego roku był występ, z okazji 100-lecia nadania Zabrzu praw miejskich, Jose Carrerasa – światowej sławy tenora, który na scenie pojawił się w towarzystwie polskich artystów operowych, w tym pochodzącego z Zabrza Stanisława Napierały. Organizacyjnym sukcesem DMiT-u były także koncerty: Melody Gardot, Agnieszki Chylińskiej i Garou. Można zatem śmiało powiedzieć, że po dwóch latach stagnacji, obostrzeń i walki z pandemią, gwiazdy zaczęły wracać tam, gdzie zawsze chętnie się pojawiały, czyli do zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca.

W 2022 r. roku mija 30 lat od zorganizowania przez zabrzańską Fundację Rozwoju Kardiochirurgii pierwszego koncertu Serce za serce, którego pomysłodawcą był prof. Zbigniew Religa. Jubileuszowe spotkanie członków Fundacji, jej darczyńców i sympatyków odbyło się 4 listopada. Wśród wyróżnionych honorowymi statuetkami znalazł się także Dom Muzyki i Tańca, który otrzymał Kryształowe Serce, co jest miarą uznania dla tej instytucji w mijającym roku.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

W 2022 roku, Miejski Ośrodek Kultury wraz z filiami zorganizował 800 imprez i ponad 2 tysiące zajęć stałych, w których wzięło udział łącznie ponad 100 tysięcy uczestników w różnym wieku.

W śród najważniejszych tegorocznych wydarzeń z pewnością były SKARBNIKOWE GODY 2022, czyli cykliczne obchody Święta Miasta. Tegoroczne, za sprawą jubileuszu 100-nej rocznicy nadania praw miejskich Miastu Zabrze, miały charakter szczególny. Urodzinowa, barwna parada, występy gwiazd polskiej sceny muzycznej i mnóstwo atrakcji zachęciły wielu mieszkańców oraz osób ze Śląska do wspólnego świętowania. Organizowany na Promenadzie Areny Zabrze Sportowo-Kulturalny Dzień Dziecka, przyjęty entuzjastycznie przez najmłodszych mieszkańców Zabrza i ich rodziców oraz opiekunów był zdecydowanie najbardziej roześmianą imprezą tego roku.

Miejski Ośrodek Kultury to miejsce otwarte dla każdego, co udowadniają działania pod szyldem projektu: KULTURA-INTEGRACJA-EDUKACJA. Uzyskane dofinansowanie przekłada się na szkolenia pracownicze w zakresie dostępności, ale także konferencje, specjalne seanse w Kinie Roma czy warsztaty dla osób ze szczególnymi potrzebami. Warta uwagi jest także pierwsza edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 100. Urodziny Zabrza, w którym wzięło udział blisko 130 młodych tancerek i tancerzy z całej Polski.

Do obchodzonego w tym roku jubileuszu miasta nawiązywał też XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny KREATYWNE ZABRZE „STO” 2022. Do MOK wpłynęło aż 429 fotografii z całej Polski, a konkurs, jak co roku, zakończony został wystawą prac uczestników i uroczystym wernisażem w Galerii MOK. W okresie zimowym prezentowana też była poplenerowa wystawa „100 Lat w rytmie Zabrze” Liceum Plastycznego, a jesienią prezentowane były pofestiwalowe prace uczestników 25. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania, mierzących się z tematem: „100 odcieni Zabrza”. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa interdyscyplinarna „Kobiece Inspiracje” – z twórczością trzech kobiet-artystek: Izabeli Josch, Małgorzaty Kani oraz Marty Szałek. W Galerii MOK przypomnieliśmy także prace konkursowe przedstawiające futurystyczną wizję Zabrza, często zainspirowaną twórczością Stanisława Lema, czyli „Zabrze za 100 lat”.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY W PAWŁOWIE

W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią, odbył się XXV Jubileuszowy Koncert Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”. Z sukcesem realizowany jest również projekt: „Śmieci pod lupą, czyli ekologiczny Pawłów” przy współorganizacji z Wydziałem Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY W BISKUPICACH

W związku z 100–leciem nadania praw miejskich Miastu, zrealizowany został projekt społeczny „100 portretów na 100 lecie Zabrza”, który podsumował uroczysty wernisaż. Ponadto, w filii realizowany jest także projekt Młodzi Gniewni Budują Zielone Mury, wspólnie z Zabrzańskim Stowarzyszeniem na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, a sfinansowany w całości ze środków Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY W GRZYBOWICACH

W zakresie działań filii nawiązujących do Jubileuszu Miasta znajdziemy turnieje szachowe, a dla zabrzańskich najmłodszych artystów tematyczne warsztaty kreatywne i rękodzielnicze.  

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY W KOŃCZYCACH

To już organizacja festynów rodzinnych, m.in.: z okazji rocznicy obchodów Powstań Śląskich, ale również wspólne świętowanie urodzin Zabrza poprzez warsztaty plastyczne.

KINO ROMA

Działalność Kina to propozycje filmowe, przedsięwzięcia kulturalne i przeglądy, m.in. Grand OFF Festiwal. W tym roku uroczyście najstarsze na Śląsku kino obchodziło 110 urodziny.

CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ

Rok 2022 był rokiem jubileuszowym dla działającej w strukturach CIK Telewizji Zabrze. W październiku minęło bowiem 30 lat od momentu, gdy zaczęła ona nadawanie. Z okazji jubileuszu, w czerwcu odbyła się w Zabrzu, przygotowana przez Centrum Informacji Kulturalnej, ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych i Regionalnych. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilkudziesięciu telewizji z całego kraju, którzy podczas pobytu w naszym mieście zwiedzili m.in. trasę wodną w Sztolni Królowa Luiza.

Wśród licznych tegorocznych produkcji Telewizja Zabrze przygotowała m.in. film towarzyszący premierowemu wykonaniu „Symfonii dla Zabrza”, utworu, jaki specjalnie na urodziny Zabrza skomponował Henri Seroka. Kolejna produkcja to  film „Religa – charyzma i pokora”. Pokazano w nim miejsca w Zabrzu bliskie profesorowi wraz z barwnymi opowieściami osób, które miały przyjemność znać go prywatnie lub zawodowo. Premiera filmu miała miejsce podczas gali z okazji 30-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. TVZ przygotowała również wzruszający film towarzyszący odsłonięciu pomnika prof. Zbigniewa Religi. Na ekranie zobaczyliśmy m.in. żonę prof. Annę Religę.

CIK przygotował wyjątkowy, przekrojowy film pokazujący, jak w ostatnich latach zmieniło się Zabrze. Jego premiera odbyła się podczas gali z okazji setnych urodzin naszego miasta. Urodzinom Zabrza i temu, jak rozwija się nasze miasto poświęcony był również październikowy numer Naszego Zabrza Samorządowego.

Za działania w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia Telewizja Zabrze otrzymała tytuł „Profilaktyka Roku” w kategorii zespołowej.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu

Mijający rok 2022 był dla uczniów PSM I i II stopnia rokiem powracających po czasie pandemii występów estradowych. Regularna praca z nauczycielem przyniosła efekty w postaci wygranych w ogólnopolskich konkursach w różnych specjalnościach. 8 uczniów solistów i 7 zespołów kameralnych szkoły I i II st. sięgnęło po dyplomy laureatów, zajmując pierwsze miejsca w konkursach ogólnopolskich, m.in. II miejsce – uczennica klasy śpiewu p. Małgorzaty Strąg, Grand Prix – uczeń klasy śpiewu p. Małgorzaty Strąg, nagroda specjalna im. Krystyny Jamroz za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego oraz nagroda specjalna im. Bogdana Paprockiego dla najlepszego tenora w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz dla uczniów szkół muzycznych II stopnia w Kielcach. Ci sami uczniowie w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Marii Stankowej w Olsztynie  ponownie uzyskali II miejsce i Grand Prix.

Absolwenci szkoły II stopnia z powodzeniem zdali egzaminy na akademie muzyczne w całym kraju (Warszawa, Wrocław, Katowice). Kierunki, jakie wybrali to reżyseria dźwięku, wydział instrumentalny, wydział wokalno-aktorski. Troje absolwentów szkoły z sukcesem zdało egzamin i podjęło pracę w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Kilku absolwentów szkoły w momencie zdawania dyplomu szkoły muzycznej II stopnia w Zabrzu, studiowało jednocześnie na innych uczelniach, w tym również muzycznych (Kompozycja, dyrygentura i teoria, Edukacja muzyczna – rytmika).

Szkoła prowadzi aktywną współpracę z placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły), uczniowie koncertują w domach pomocy społecznej, w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach oraz podczas różnych uroczystości jubileuszowych odbywających się w Zabrzu. W każdym roku szkolnym odbywają się audycje muzyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci szkół podstawowych miasta Zabrze. Audycje cieszą się dużym powodzeniem, ze względu na ich różnorodność tematyczną, zawierają treści edukacyjne i krótkie występy muzyczne. Umuzykalnianie dzieci i kształcenie nawyku uważnego słuchania jest ważnym elementem działalności kulturalnej szkoły. W 2022r. audycje odbywały się średnio raz na miesiąc (od stycznia do  maja i od października do grudnia, po dwie audycje w ciągu dnia).

Jak co roku uczniowie szkoły I  i II stopnia  wystąpili z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej.  W marcu 2022 był to Koncert Dzieci grają Dorosłym, a w kwietniu 2022 koncert Musica Humana.

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Zarówno uczniowie, jak i pedagodzy Liceum Sztuk Plastycznych osiągnęli w 2022 wiele nagród i wyróżnień, m.in. na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Only water” w kategoriach: Fotografia: II miejsce: Michalina Pytel, Maria Szczepankiewicz, wyróżnienie: Amelia Laszczok (opieka artystyczna:  Małgorzata Gwiazdonik – Muller), Grafika: III miejsce: Zuzanna Plewicka, wyróżnienie: Julia Balon (opieka artystyczna: Beata Ferenc), Malarstwo: wyróżnienie: Karolina Górny (opieka artystyczna: Ewa Zajler-Płatek). Na XV Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa w Bielsku Białej Wyróżnienie: Katarzyna Jojko (opieka artystyczna: Małgorzata Wieczorek); 10 Ogólnopolskim Biennale Pejzaż Ludzki dedykowanym Józefowi Czapskiemu w kategoriach: Malarstwo: wyróżnienie: Alina Smolarek (opieka artystyczna: Ewa Zajler-Płatek), Tekst krytyczny o sztuce: II miejsce: Daria Bury (opieka artystyczna: Joanna Karwowska Białek). Na I Międzynarodowym Konkursie Ilustracji ILUSTRATON w kategorii fotografia: wyróżnienie: Victoria Kozłowska (opieka artystyczna: Małgorzata Gwiazdonik-Muller). Na II Międzynarodowym Biennale Pamiętajcie o ogrodach w kategorii, grafika: II miejsce: Wiktoria Brylińska, III miejsce: Oliwia Rokosz (opieka artystyczna: Beata Ferenc). Na 25 Międzynarodowym Festiwalu Rysowania w Zabrzu II miejsce: Emilia Prachnio, wyróżnienie: Julia Gąsior, Michał Kostępski. Na Ogólnopolskim Plenerze malarskim Sielskie Klimaty Wyróżnienia: Michał Kostępski, Wiktoria Morhardt (opieka artystyczna: Małorzata Gwiazdonik-Muller, Ewa Zajler-Płatek). Na Wojewódzkim konkursie dla Liceów Plastycznych pt. Witaj Polsko!, organizowanym w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski w kategorii grafika: I miejsce Zuzanna Plewicka Wiktoria, III miejsce Weronika Kandziora, wyróżnienia: Wiktoria Mohrhardt i Daria Bury (opieka artystyczna: Beata Ferenc).

Szkoła organizowała 25 Międzynarodowy Festiwal Rysowania w Zabrzu pt. 100 odcieni Zabrza oraz Międzyszkolny Konkurs Miejski Zabrze za 100 lat.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Nr 1

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Zabrzu wziął udział w ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz”. Zorganizował XIX Miejski Konkurs Plastyczny „Impresje Baletowe”, w którym wzięło udział 121 uczniów szkół i zabrzańskich placówek oświatowych. W tym roku szkolnym w MDK 1 powstała nowa, ciesząca się powodzeniem wśród dzieci pracownia techniczno-modelarska. MDK 1 zorganizował pokaz nowego wozu strażackiego i szkolenie I Pomocy Przedmedycznej przeprowadzone dla młodzieży przez Strażaków OSP w Mikulczycach.

Zespół Taneczny Mak pod kierunkiem Agnieszki Gębki wziął udział w wielu festiwalach i konkursach. Zdobył 2 wyróżnienia na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Pszowie i Ogólnopolskim Festiwalu
Tańca ,,Revolution of Dance” Żywiec, 2 wyróżnienia I stopnia na Ogólnopolskich Festiwalach tanecznych w kat. do 15 r. ż na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca ,,Róża” w Sosnowcu i na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży ,,Dzieci Dzieciom – bez barier”, 3 miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca ,,Magia Tańca” w Rybniku, 1 miejsce – Złota Puenta na Miejskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w Zabrzu.

Maczek 1 wziął udział w 4 festiwalach tanecznych, z czego zdobył wyróżnienie II stopnia na Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym ,,Róża” w Sosnowcu. Grupa Mak brała udział w 5 festiwalach konkursowych w kat powyżej 17 lat zdobyła I miejsce – Ogólnopolski Festiwal Tańca w Sosnowcu
2x III miejsce – Ogólnopolski Festiwal Tańca w Żywcu ,,Revolution of Dance” i WPA w Gliwicach
1 wyróżnienie na Ogólnopolskim konkursie Tanecznym Power Dance w Katowicach. Grupa MAK 2 brała udział w 7 konkursach tanecznych w kat. powyżej 17 lat grupa zdobyła: 2 miejsce – Ogólnopolski festiwal taneczny ,,Magia Tańca” Rybnik 2 razy wyróżnienie – Ogólnopolski Festiwal Tańca w Sosnowcu i Ogólnopolski Festiwal Tańca w Żywcu ,,Revolution of Dance”.

Oprócz tego Magdalena Pyzik, tancerka grupy tanecznej MAK 1, zdobyła 1 miejsce na festiwalu
tanecznym ,,Strefa Tańca”- Bielsko-Biała, a także wystąpiła w Zielonej Górze na festiwalu ,,Move
Festiwal” w ramach zaproszenia przez Ogólnopolską Platformę Tańca.

Zespoły teatralne „Sceneria” i „Nie przeszkadzaj” pod kierunkiem Anny Dermont-Brandys wzięły udział w wielu występach i festiwalach, m.in. występ pt. „Legenda o świętym Marcinie” z okazji Dnia św. Marcina na zamówienie Rady Dzielnicy Rokitnica i Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokitnicy, występ pt. „Szpotański” z okazji uroczystości „Moda na polski” we współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu-Rokitnicy, występ z okazji Dnia Babci i Dziadka dla Koła Emerytów w Rokitnicy (zespół teatralny
Sceneria), występ pt. „Janosik” z okazji Dnia Kobiet dla Koła Emerytów w Rokitnicy (zespół teatralny Nie
przeszkadzaj), zorganizowanie PRAPREMIERY dla rodziców w filii MDK Nr 1 w Rokitnicy – (zespół teatralny
Nie przeszkadzaj).

Wśród innych osiągnięć są m. in. zdobycie Złotej Maski w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka – zespół teatralny Sceneria, zdobycie Złotej Maski w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka – zespół teatralny Nie przeszkadzaj. występ na festynie parafialnym dla Parafii NMP Matki Kościoła na Helence. (zespół teatralny Nie przeszkadzaj) oraz udział w projekcie „Teatroteka”- występ na Scenie Kameralnej ze spektaklem „Sejm kobiet” – zespół teatralny Sceneria.

Zabrzański Chór Młodzieżowy Resonans con tutti pod kierunki Arleny i Waldemara
Gałązków wziął udział w ponad 40 koncertach w kraju i za granicą m.in.: podczas obchodów
Święta Miasta, INDUSTRIADY, obchodów uroczystości 3 Maja i 11 Listopada, Zabrzańskiego
Międzynarodowego Festiwalu Organowego, koncertach pasyjnych i kolędowych na terenie Miasta
Zabrze, w cyklu koncertów pt. „Chóry naszych absolwentów” w Akademii Muzycznej im Karola
Szymanowskiego w Katowicach, koncercie w Katedrze św. Eulalii w Barcelonie, Modzie na Polski,
Symfonii dla Zabrza oraz koncertach charytatywnych.

Zdobył następujące nagrody: Grand Prix, nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Józefa Świdra „Marsz”, nagrodę za najlepszą interpretacje muzyki ludowej i Złoto w kategorii chórów Młodzieżowych na IV
MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE CHÓRÓW IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA w Cieszynie oraz Złoto na 52 OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU CHÓRÓW „LEGNICA CANTAT”, 3 Złota w kategoriach: Muzyka Katalońska, Muzyka Sakralna i i Muzyka Ludowa na poziomie „Excellent Golden Diploma” na XI International Choir Festival and Competition Canco Mediterrania- Barcelona- Lloret de Mar.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Nr 2

Po trudnym okresie pandemii MDK 2 zorganizował 66. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka pod hasłem 100 występów na 100 lecie Miasta Zabrze. Brało w nim udział około 1 300 wykonawców, w kategorii teatr, taniec i muzyka. W ramach Festiwalu odbył się koncert solistów tanecznych, wokalnych i instrumentalnych pt. „Soliści dla Miasta”. Był także organizatorem miejskich eliminacji 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Małego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków Wierszolaki na scenę. W wykonaniu laureatów Wierszolaki na scenę, odbył się koncert pt. „Planeta Zabrze”, podczas Festiwalu Kwiatów w Ogrodzie Botanicznym. Na scenie MOK Guido został zorganizowany koncert „Mama i ja, i moje miasto” z okazji setnej rocznicy Miasta. Pracownie teatralne przygotowały trzy spektakle teatralne, które obejrzało ponad 500 widzów. MDK 2 organizuje także Warsztatownię Literacką – Zabrze Miastem słów Niezbędnych. Cykliczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych lubiących poezję, prowadzone przez pana Macieja Szczawińskiego, poetę, krytyka literackiego, redaktora Polskiego Radia Katowice. Zespoły teatralne MDK 2 nagrywają spektakle teatralne i tworzą projekt Teatroteka amatorskiego ruchu teatralnego.

Wychowankowie placówki przygotowali warsztaty i koncerty dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

Pracownia plastyczna zorganizowała konkurs plastyczny Historia w Zabrzu Zapisana. Laureaci konkursu przedstawiali swoje prace w Galerii Piwnica MDK2. Celem konkursu było przedstawienie miejsc Zabrza, które darzymy szczególnym sentymentem, i z którymi jesteśmy związani emocjonalnie.

W ramach Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość przedstawiona zaprezentowane zostały zabrzańskim szkołom i przedszkolom Bajki i Dramaty czytane. Podczas 9 pokazów teatralnych, obejrzało je ponad 600 widzów.

W roku 2022 wychowankowie MDK 2 zdobyli około 300 nagród i wyróżnień, m. in. I miejsce dla Julii Cz. w wojewódzkim turnieju Wywiedzione ze słowa Katowice, nagroda dla Leny P. w Konkursie Piosenki Pozytywnej w Rudzie Śląskiej, Śląski Konkurs plastyczny z martwą naturą, Zabrze kilka nagród, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Ludzie ludziom zgotowali ten los – Tychy – 5 nagród, nominacja do wystawy, I miejsce w Turnieju Jednego Aktora dla Aldony K. – Katowice, I miejsce dla Aldony K. w wojewódzkich eliminacjach 67. Konkursu Recytatorskiego i skierowanie do finału w Słupsku, Teatr PaniKaa  I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Teatralnym OHO Katowice.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 zorganizowało w 2022 roku wiele konkursów, w tym m. in. XXXI konkurs plastyczny „Zabrze moje miasto” pod hasłem „Zabrze wczoraj, dziś, jutro”, XVIII Konkurs literacki „Rymowanka – układanka” pod hasłem „Zabrze moje miasto – 100 lecie Zabrza”, XXI konkurs graficzny „Malowanie na ekranie – 100 lecie Zabrza” pod nazwą „Historyczne miejsca i obiekty w Zabrzu”, „Puchar Zabrzańskiej Jesieni” w biegach na orientację.

Podopieczni OPP3 przygotowali wiele spektakli artystycznych, w tym m. in. wieczór z monodramem teatr Rozregulowani, spektakl ICH 4 – G. Zapolskiej, premierę spektaklu „Feluś – dinozaur” grupa teatralna PIK POK, prapremierę spektaklu AHMED – grupa teatralna Nieoetykietkowani, premierę słuchowiska dla dzieci – UKŁADANKA – grupa teatralna Nieoetykietkowani, premierę spektaklu „Rozdroża” na podstawie książki Sabiny Waszut – grupa teatralna Nieoetykietkowani i wystawiany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu spektakl grupy teatralnej „PIK-POK” .

Grupy artystyczne działające przy OPP3 zdobyły w 2022 roku wiele nagród i wyróżnień, indywidualnych i zespołowych, na festiwalach i konkursach, w tym m. in. na XVI Ogólnopolskim Spotkaniu Teatrów Młodzieżowych WTOOPA w Zduńskiej Woli, III miejsce na 66 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka, I miejsce w konkursie fotograficznym „Zabytki Zabrza”, I miejsce w konkursie ogólnopolskim XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o „Laur złotego gargulca w „Szydłowcu”, I miejsce na X Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru „Krzykowisko” w Czaplinku, Grand Prix na IX Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Małych Form ”Karbidka” w Siemianowicach Śląskich, laureat X Ogólnopolskiego festiwalu Alchemia teatru OFMAT w Krakowie i nagrodę główną w konkursie plastycznym „Zachowaj trzeźwy umysł„ pod hasłem „Nie czas na nudę”.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 „CENTRUM EDUKACJI TWÓRCZEJ”

OPP4 zorganizowało wiele wystaw, w tym m.in. wystawę pokonkursową konkursu „Zabrzańska przygoda św. Mikołaja z Górnikiem Zabrze”, kartek urodzinowych dla Miasta Zabrze kół Bajkolandia i Klub Kreatywnego Juniora zamieszczona w galerii OPP4, wystawę Grupy 18 – Obsydian pt. „100 lat Zabrza, 65 lat Obsydian” w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 2 w Zabrzu, wystawę pokonkursową XVI konkursu Karykatura Ślązaka  i Ślązaczki, wystawę prac wykonanych przez uczestników koła Klub Kreatywnego Juniora oraz Bajkolandia pt. ,,Drzewo nadziei” – pokój dla Ukrainy, zamieszczona w galerii  placówki; pokazów, takich jak Pokaz Karnawałowy Studia Tańca Ulicznego; koncertów, np. koncert pieśni miłosnych z okazji Walentynek zorganizowany przez grupę teatralną Solowejko, „Słowianie Słowianom” na rzecz pomocy Ukrainie połączony ze zbiórka charytatywną. Było również organizatorem warsztatów rekreacyjno-krajoznawczych podczas ferii zimowych i zimowych warsztatów tanecznych Studia Tańca Ulicznego, Śląskiego Festiwalu z Martwą Naturą „Rysuj z nami, maluj z nami” oraz konkursów i turniejów, takich jak Wojewódzki XXIII Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. „Zajączkowe haftowanie”, Ogólnopolski XV Śląski Turniej Tańca Ulicznego „(NIE) Łam się” i IX Wojewódzki Festiwal Teatralny OHO zorganizowany w Teatrze Nowym w Zabrzu.

Grupy teatralne działające przy OPP4 przygotowały wiele spektakli i widowisk, w tym m. in. premierę spektakli grup teatralnych „Moralność Pani Dulskiej”, „Dziób w dziób” dla społeczności lokalnej, premierę etiudy teatralnej „Super Power Super Strong”, Wieczór z monodramem wykonaniu grupy teatralnej Soliter

OPP4 przygotowało także premierę filmu jubileuszowego 20-lecia Studia Tańca Ulicznego.

Duże brawa dla twórców, opiekunów, wychowanków – dla całej zabrzańskiej kultury!

 

Spotkanie opłatkowe przedstawicieli zabrzańskiej kultury
Światełko pokoju przekazane przez harcerzy przedstawicielom zabrzańskiej kultury podczas spotkania opłatkowego
Foto: Paweł Janicki