Tag: film

21/06/2024 Wyłączono

Perfect days

przez Maja Girycka

Nowy film twórcy „Lisbon Story” i „Nieba nad Berlinem” to medytacja nad prostotą i pięknem życia. W „Perfect Days” Wim…

21/06/2024 Wyłączono

Nieustające wakacje

przez Maja Girycka

7x JARMUSCH. Kultowe filmy Jima Jarmuscha.   Ame­ry­kań­ski bun­tow­nik o eu­ro­pej­skiej wraż­li­wo­ści, eg­zy­sten­cja­li­sta, poeta, ki­no­fil, muzyk roz­ko­cha­ny w jaz­zie i…