Tag: kino roma

21/06/2024 Wyłączono

Nieustające wakacje

przez Maja Girycka

7x JARMUSCH. Kultowe filmy Jima Jarmuscha.   Ame­ry­kań­ski bun­tow­nik o eu­ro­pej­skiej wraż­li­wo­ści, eg­zy­sten­cja­li­sta, poeta, ki­no­fil, muzyk roz­ko­cha­ny w jaz­zie i…

17/11/2023 Wyłączono

Spotkanie z eko-filmem

przez Maja Girycka

Kino Roma zaprasza w piątek, 17 listopada na spotkanie z eko-filmem. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.30. Zgromadzeni wysłuchają wykładu…

06/02/2023 Wyłączono

Koncert Małgorzaty Handke

przez Maja Girycka

6. lutego 2023 o godzinie 19.00 w Kino ROMA w Zabrzu odbędzie się koncert Małgorzaty Handke, absolwentki III Liceum Ogólnokształcącego…