Tag: sesja

15/05/2023 Wyłączono

„Ocalić od zapomnienia”

przez Maja Girycka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Polskie Towarzystwo Historyczne Sekcja Historii Więziennictwa oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy…