„Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska” na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

„Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska” na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

14/12/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

13 grudnia 2022 roku zakończyły się prace nad przygotowaniem wniosku o wpis „Tradycji kulturowych górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska” na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Depozytariusze wybrali swoich przedstawicieli: Henryka Mandrysza (Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) oraz Mirosława Kaszubę (Orkiestra Dęta KWK Wujek, Orkiestra Dęta KWK Mysłowice Wesoła, Orkiestra Dęta KWK Murcki-Staszic). Oficjalnie został też podpisany wniosek o wpis na listę. Tym samym zakończył się początkowy etap starań o nobilitację tradycji orkiestr górniczych i uznania ich działalności za cenny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Inicjatorem i koordynatorem działań zmierzających do wpisu było Muzeum Górnictwa Węglowego.

mgw

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nałożyła na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach, zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

Obecnie na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajduje się 49 wpisów, w tym – wpis z 2018 roku: „Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku”.

Pełna lista wpisów na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajduje się TUTAJ.