Wyraź swoją opinię nt. modernizacji zabytkowej infrastruktury Muzeum

Wyraź swoją opinię nt. modernizacji zabytkowej infrastruktury Muzeum

24/06/2024 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza na konsultacje społeczne chcąc poznać opinię mieszkańców Zabrza i Śląska oraz sympatyków z całej Polski na temat swoich planów związanych z dostosowaniem zabytkowej infrastruktury do współczesnych standardów, w ramach przygotowania wniosków o dofinansowanie do programów unijnych (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027).

Konsultacje obejmują dwa projekty:

projekt 1. Industrialne Dziedzictwo Górnego Śląska – rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

projekt 2. Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

W trakcie konsultacji zbierane będą Państwa opinię na temat planowanych działań inwestycyjnych polegających na pracach modernizacyjnych i remontowych, a także na temat planowanej oferty kulturalno-edukacyjnej w ramach obu projektów.

I TERMIN

29 czerwca 2024 r. (sobota), godz. 18.00 – 19.00, Strefa Carnall – budynek Zmiękczalni, ul. Wolności 410, Zabrze;

30 czerwca 2024 r. (niedziela), godz. 15.00 – 16.00, budynek Muzeum przy ul. 3 Maja 19, Zabrze (parter, wejście od strony przystanku autobusowego).

We wskazanych lokalizacjach czekać będą na Państwa pracownicy muzeum, którzy opowiedzą o projektach i zbiorą Państwa uwagi i opinie na temat działalności muzeum.

II TERMIN

8 lipca 2024 r. (poniedziałek), godz. 16:00, Wieża Ciśnień, ul. Zamoyskiego 2, Zabrze, sala numer 2.09 (2 piętro).

W ramach konsultacji społecznych przedstawione zostaną plany:

· remontu, przebudowy i rozbudowy budynków naziemnych oraz podziemnej infrastruktury muzeum;

· oferta nowych tras turystycznych

· oferty edukacyjno-kulturalnej wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Program spotkania:

· 16:00 – powitanie gości

· 16:10-16:40 – prezentacja koncepcji projektowych (część inwestycyjna, program kulturalno-edukacyjny, rozwiązania techniczne, w tym koncepcja rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami w podziale na dwa projekty)

· 16:45-18:00 – dyskusja oraz formularz konsultacji.

UWAGA: spotkanie w dniu 8 lipca 2024 obejmuje również możliwość uczestnictwa w formie on-line. Link do spotkania zostanie udostępniony drogą e-mailową w dniu spotkania – chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres mailowy: agrabarz@muzeumgornictwa.pl do dnia 5 lipca 2024.