Centrum Aktywności Senioralnej zaprasza w czerwcu

Centrum Aktywności Senioralnej zaprasza w czerwcu

02/06/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Centrum Aktywności Senioralnej zaprasza mieszkańców Zabrza w wieku powyżej 60 roku życia na spotkania otwarte. Harmonogram spotkań organizowanych w czerwcu poniżej.

cas

Centrum Aktywności Senioralnej (CAS) jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

W strukturze CAS znajdują się:
• Klub Seniora Zandka przy ul. Stalmacha 7
• Klub Seniora przy ul. Żółkiewskiego 12a
• Program Aktywności Senioralnej Biskupice przy ul. Bytomskiej 82

CAS prowadzi działalność na rzecz Seniorów z Miasta Zabrze oraz umożliwia realizację przedsięwzięć prowadzonych na rzecz Seniorów oraz integracji międzypokoleniowej, podejmowanych przez Kluby Seniora, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność na rzecz środowisk senioralnych Zabrza. Z działań CAS korzystać mogą w szczególności mieszkańcy Zabrza w wieku powyżej 60 roku życia.