Dziecięcy Festiwal Teatralny

Dziecięcy Festiwal Teatralny

08/08/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Jesienią tego roku Śląski Teatr Impresaryjny im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej zaprasza dzieci na artystyczną ucztę, którą z pewnością będzie Dziecięcy Festiwal Teatralny (DFT).

Festiwal prezentujący wartościowe i w pełni profesjonalne przedstawienia teatralne budzić będzie zachwyt dzieci pięknymi spektaklami, zaś dorosłym wskazywać, jak duże  znaczenie w rozwoju dzieci ma obcowanie ze sztuką. Sprzyjać temu będzie program DFT, który tworzą starannie dobrane profesjonalne spektakle teatrów instytucjonalnych i prywatnych. Przy wyborze spektakli brano pod uwagę wysoką jakość artystyczną, staranność i atrakcyjność prezentacji, bogactwo artystycznego przekazu, wykorzystanie różnorodnych środków ekspresji twórczej oraz walory edukacyjne. Na scenie zaprezentują się teatry, które w swoich sztukach z wielkim szacunkiem odnoszą się do młodego widza.

Program Dziecięcego Festiwalu Teatralnego tworzą spektakle prezentujące klasykę literatury dziecięcej – mądre, interaktywne, kolorowe, atrakcyjne w formie i przekazie. Młodzi widzowie zobaczą spektakle: „Czerwony Kapturek” z Teatru Groteska z Krakowa, „Calineczkę” z Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach, „W dolinie Muminków” z Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie oraz niezwykle zabawny i wzruszający, osadzony w śląskiej tradycji spektakl „Beboki” Teatru Trip.

Realizację Festiwalu poprzedzi konkurs plastyczny na plakat DFT, do którego zostały zaproszone szkoły i przedszkola z regionu.

Dziecięcy Festiwal Teatralny będzie świętem dzieci i sztuki dla dzieci. Będzie wyjątkowym czasem, w którym zostaną stworzone dzieciom możliwości bliskiego i atrakcyjnego obcowania ze sztuką i dotykania teatru.

mck

PROGRAM DZIECIĘCEGO FESTIWALU TEATRALNEGO:

23 września 2023 (sobota), godz. 17.00

Teatr Trip: „Beboki”, spektakl dla dzieci od 3 lat

1 października 2023 (niedziela), godz. 17.30

Teatr Groteska z Krakowa: „Czerwony Kapturek” Jan Brzechwa, spektakl dla dzieci od 2 lat

3  października 2023 (wtorek), godz. 10.00 oraz 11.30

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana z Będzina: „W dolinie Muminków”, spektakl dla dzieci od 4 lat

20 października 2023 (piątek), godz. 9.30 oraz 11.30

Teatr Lalki i Aktora ATENEUM z Katowic: „Calineczka” Marta Guśniowska wg Hansa Christiana Andersena, spektakl dla dzieci od 3 lat

REZERWACJE:

Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty, ul. Piotra Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska

tel.: +48 32 248 62 40, +48 32 244 29 52, e-mail: sekretariat@mckrudasl.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury