Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Europy Środkowej”

17 listopada, 2022 - 18 listopada, 2022

bezpłatne
um

Urząd Miejski w Zabrzu, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach zapraszają na 25. Międzynarodową Konferencję Naukową KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ „Miasto i wieś na przestrzeni dziejów w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śąska.   

Program

17 listopada, Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1

 
9.30
Otwarcie Konferencji
 
10.15

Referat wprowadzający: prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

Miasta śląskie w „Kronice świata” Hartmanna Schedla

 
10.15

Dyskusja panelowa
Temat: „Relacje między miastem a wsią na przestrzeni wieków”

Uczestnicy:
prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
dr Bartosz KUŚWIK,
dr Małgorzata MAŃKA-SZULIK,
prof. dr hab. Jan OSTROWSKI,
prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI.

 
12.15

Przerwa

Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, Zabrze

 
MIASTO A WIEŚ W EUROPIE ŚRODKOWEJ W ŚREDNIOWIECZU
 
14.30

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

„…ex parte matris Romanus a platea Romanorum Wratizlavie”. Miasto i wieś na Śląsku w XIII wieku.

 
14.50

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

 

 
15.10

dr Marek STAWSKI,

Między miastem a wsią. Średniowieczne patrocinia na przedmieściach mazowieckich miast.

 
15.30

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

Město jako součást vesnické farnosti v pozdně středověkých Čechách.

 
15.50

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,

„…pactus bona terestria Pomstorf, olim dicta Polonice Dębniki aut etiam Dębno, in privilegiis eius loci Germanice Rodstat dictum…”. O zapomnianych średniowiecznych miasteczkach na Śląsku.

 
16.10

Dyskusja

 
16.30

Przerwa

 
16.50

dr Wojciech JASIŃSKI,

Niepoznańscy mieszczanie i mieszczki w najstarszej poznańskiej księdze ziemskiej z lat 1385–1400. Kim byli? W jakim charakterze pojawiali się na jej kartach? — wybrane przypadki.

 
17.10

prof. dr hab. Jerzy RAJMAN,

Chłopi śląscy w księdze przyjęć do prawa miejskiego Krakowa 1392–1506.

 
17.30

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

Przebudowa przestrzenna wsi na ziemiach polskich w pełnym i późnym średniowieczu.

 
17.50

dr Łukasz ĆWIKŁA,

Z dziejów miast i wsi na terenie dawnego powiatu orłowskiego do schyłku epoki jagiellońskiej – wybrane przykłady.

 
18.10

Dyskusja

18 listopada, Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, Zabrze

 
MIASTO I JEGO ZAPLECZE
 
9.00

prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ, dr Zbigniew WITCZAK,

Miasto czy wieś? Dylemat śląskich kanoników regularnych w średniowieczu.

 
9.20

prof. dr hab. Stefan CIARA,

Wejherowo – jedyne prywatne miasto w Prusach Królewskich. Jego wiejska geneza i zaplecze.

 
9.40

dr Zdzisław JEDYNAK,

Przemiany struktury społeczno-zawodowej mieszkańców terenu dawnego powiatu bytomskiego w początkowej fazie industrializacji (od końca XVIII w. do 1872 r.).

 
10.00

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

Poziomy

 
10.00

dr Adam KUBACZ,

Miechowice podbytomska osada – pomiędzy miastem a wsią XIX/XX w.

 
10.20

Dyskusja

 
10.40

Przerwa

 
11.00

prof. dr hab. Irma KOZINA,

Niemiecka narracja propagandowa w kontekście przekształcania górnośląskich wsi w miasta przemysłowe. Kolonizacja w ujęciu Elisabeth Grabowski.

 
11.20

dr hab. prof. UWr Joanna NOWOSIELSKA-SOBEL,

Dolnośląski przypadek industrializacji obszarów wiejskich – Huta Miedzi „Głogów” i jej wpływ na przeobrażenia osadnicze oraz społeczno-kulturowe gminy Żukowice (perspektywa historyczna).

 
11.40

dr Peter MARTYN,

Bytomskie powiaty miejski i ziemski: miasto, wieś, osada przemysłowa 1742–1922–1956.

 
12.00

Dyskusja

 
12.20

Przerwa

 
MIASTA W DOBIE INDUSTRIALIZACJI
 
12.20

dr Adam FRUŻYŃSKI

Rola przemysłu górniczo-hutniczego w procesie industrializacji Zabrza.

 
12.40

dr hab. prof. UAM Damian SZYMCZAK

Obywatele i mieszczanie. Ziemiaństwo i szlachta wobec miast w obliczu przemian społeczno-politycznych w Galicji doby autonomii.

 
13.00

prof. dr hab. Włodzimierz MĘDRZECKI

Między miastem a wsią w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku.

 
13.20

dr hab. prof. UWr Tomasz PRZERWA

Dolnośląskie miasto górnicze: casus Srebrnej Góry (1536–1946).

 
13.40

Dyskusja

 
14.00

Przerwa

 
POLITYKA WŁADZ PAŃSTWOWYCH WOBEC MIAST
 
15.00

prof. dr hab. Rafał KOWALCZYK,

Polityka władz pruskich wobec polskich miast w nowych prowincjach Królestwa Prus utworzonych z ziem Rzeczpospolitej szlacheckiej (1772–1795) stymulatorem rozwoju gospodarki.

 
15.20

prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK CSc., Mgr. Viliam KOVÁCS,

Století ve vývoji statutárních měst českého Slezska (1918–2018).

 
15.40

prof. Swietłana GRELA-KRAVCHENKO

Polityka wojewody Henryka Józewskiego wobec miast i wsi Wołynia w okresie międzywojennym.

 
16.00

Dyskusja

 
16.20

Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Szczegóły

Początek:
17 listopada, 2022
Koniec:
18 listopada, 2022
Koszt:
bezpłatne
Wydarzenie Tagi:
,
Witryna internetowa:
https://kultura-europy.pl/