Helena Dzionyk. Jedwabnym Szlakiem Duszy

Helena Dzionyk. Jedwabnym Szlakiem Duszy

13/05/2024 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza na wystawę pn. „Helena Dzionyk. Jedwabnym Szlakiem Duszy”.

mm

| wystawa: 8 maja – 31 sierpnia 2024, Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 6 |

Helena Dzionyk, długoletnia mieszkanka Zabrza , ukończyła wydział artystyczno-pedagogiczny Uniwersytetu Śląskiego. 38 lat pracowała w zawodzie nauczyciela plastyki przez 15 lat pełniąc funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu.
Wiele indywidualnych wystaw, setki prac, z których większość znajduje się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Kanadzie, to dorobek kilkudziesięcioletniej pracy artystki.

Jej dorobek twórczy zapoczątkowało malarstwo olejne. Pierwsze wystawy obrazów artystki prezentowane w różnych ośrodkach kulturalnych Zabrza określane były mianem surrealistycznych Pierwszym uhonorowaniem Jej działalności była wystawa malarstwa, która miała miejsce w Klubie Towarzystwa Miłośników Zabrza w 1987 roku. Zarówno ta wystawa, jak i następne, podlegały pochlebnej krytyce na łamach prasy i wśród odbiorców. Artystka prezentowała również prace poza terenem Śląska – w 2000 roku w pałacu Szustra w Warszawie. Wystawa miała nazwę „Światło, obraz i dźwięk”. W 2002 roku artystka osiągnęła sukces dzięki wystawie  we francuskim Bordeaux w Salle Capitulaire – Cours Mable .

Wiele z nich to obrazy abstrakcyjne, bardzo piękne kolorystycznie, utrzymane w ciepłej tonacji barw. Są wynikiem refleksji artystki nad sensem życia ludzkiego, narodzinami, przemijaniem. Stanowią wizję tego co było, jest i być może. Chociaż wszystkie z nich zostały przez artystkę nazwane, to jednak ilu będzie odbiorców jej sztuki, tyle tytułów jej prac. Obecnie Helena Dzionyk. zajmuje się unikatową sztuką tworzenia obrazów na zwiewnym, delikatnym jedwabiu. Jest to niespotykana w Polsce, niezwykle trudna sztuka malowania. Dochodziła do tej techniki samodzielnie, osiągając w niej mistrzostwo. Malowanie na jedwabiu wymaga precyzji dotknięcia pędzla, ponieważ raz położona plama, nie jest możliwa do usunięcia i poprawienia (inaczej, niż w obrazach olejnych)

Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykłą twórczością!