II Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

II Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

19/04/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych. Konferencja odbędzie się w dniach 22-25 maja 2023. Współorganizatorem konferencji są: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Kopalnia Soli Wieliczka S.A. Obrady będą się odbywały w Wieliczce (22-23 maja) oraz w Zabrzu (24-25 maja), w historycznych obiektach podziemnych i naziemnych, należących do tych instytucji w Wieliczce i w Zabrzu.

Mottem tegorocznej konferencji ICMUM 2023 (skrót od International Conference of Mining and Underground Museums) jest „Mining Heritage = Human Heritage”. To kontynuacja czterodniowej konferencji ICMUM2018, która pięć lat temu została zorganizowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Kopalnię Soli Bochnia.

W trakcie czterodniowego spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane z wpływem górnictwa na rozwój ludzkiej cywilizacji oraz znaczeniem zachowania tego dziedzictwa na całym świecie. Uczestnicy zastanowią się, jak możemy przyczynić się do właściwego i pozytywnego postrzegania tego dziedzictwa przez zwiedzających obiekty górnicze i ogół społeczeństwa. Podkreślona zostanie przy okazji prekursorska rola Polski w ochronie podziemnego górnictwa (pierwsze rozporządzenie Prezydenta RP o uznaniu historycznych kopalń za zabytki zostało wszak wydane już w 1928 roku!) oraz zaprezentowane zostaną dotychczasowe polskie dokonania w zakresie udostępniania kopalń turystom.

W trakcie konferencji wygłoszonych zostanie około 40 referatów. Planowana liczba uczestników to ok. 100 -150 osób. Zostanie także przygotowana prezentację posterową, na której będą mogli się pokazać wszyscy uczestnicy spotkania. Językiem konferencji będzie j. angielski, ale zapewnione będzie także tłumaczenie symultaniczne prelegentów.

Więcej informacji dotyczących wydarzenia oraz szczegółowy jego program zostanie ogłoszony wkrótce na stronie www.icmum.pl. Tam także znajdą się informacje nt. możliwości uczestnictwa w konferencji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (które jest także sponsorem głównym wydarzenia) oraz Wyższy Urząd Górniczy.

Patroni medialni: TVP Historia, TVP Kraków, TVP Katowice, Nettg.pl, Trybuna Górnicza, Wydawnictwo Gospodarcze.