Inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

20/10/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

19 listopada 2022 r. w Zabrzu odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Wśród przybyłych na inaugurację gości znaleźli się m.in.: dziekan Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka,  kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jolanta Zalejska-Fiolka, prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka.

Wykład inauguracyjny pt.: „Potencjalne wykorzystanie flawonoidów w zakażeniach SARS-CoV-2” wygłosił kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba.

Uniwersytet Trzeciego Wieku umożliwia seniorom pogłębianie wiedzy, rozwijanie nowych zainteresowań, wysłuchanie wykładów wybitnych autorytetów naukowych, a także poznanie innych, ciekawych świata i nie przejmujących się metryką ludzi.

Celem działania UTW jest:
– prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej – ukierunkowanej na profilaktykę chorób, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia
– stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
– rozwijanie zainteresowań
– aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie samotności i stworzenie warunków do rozwijania pozytywnych kontaktów interpersonalnych,
– włączenie do pracy na rzecz drugiego człowieka.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, spotkania interesujących, wybitnych specjalistów z dziedziny medycyny, ale również szansa poznania innych, wspaniałych seniorów i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma charakter otwarty. Podstawą przyjęcia w poczet Słuchaczy jest ukończenie aktywności zawodowej.

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, raz w miesiącu w formie dwóch godzinnych wykładów. Miejscem spotkań będzie sala wykładowa (aula) w budynku zlokalizowanym w Zabrzu przy placu Traugutta 2 (IV piętro).

Wykłady prowadzone będą przez profesorów i doktorów zatrudnionych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i będą miały na celu poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny, propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych.

Źródło: UM Zabrze