Kolędowanie z Szekspirem – Christmas Songs and Carols 2023

Kolędowanie z Szekspirem – Christmas Songs and Carols 2023

19/12/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Miejski Ośrodek Kultury serdecznie ogłasza Regionalny Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowych w języku angielskim KOLĘDOWANIE Z SZEKSPIREM – CHRISTMAS SONGS AND CAROLS 2023.

16 stycznia 2024 – przesłuchania finałowe

Zapraszamy do udziału w piątej edycji Regionalnego Konkursu Piosenek Bożonarodzeniowych w języku angielskim pod hasłem „Kolędowanie z Szekspirem” Christmas Songs and Carols 2023. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.

W Konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły 2-5 osobowe złożone z uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podziale na trzy kategorie wiekowe:

  • Przedszkole oraz uczniowie klas I-III
  • Uczniowie klas IV-VIII
  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Każde przedszkole lub szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch reprezentantów
(2 solistów lub 2 zespoły wokalne lub solistę i zespół). Uczestnicy Konkursu przygotowują 1 utwór o tematyce bożonarodzeniowej – w języku angielskim.

Termin e-mailowego składania zgłoszeń do Konkursu: do 5 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia wraz ze zgodami należy przesyłać na adres: konkurs@miedzynarodowaszkola.eu

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA: TUTAJ

Przesłuchania finałowe odbędą się 16 stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, ul 3 Maja 91a. O godzinie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.


Kontakt z organizatorami konkursu:

Organizatorzy: Międzynarodowe Szkoły w Zabrzu, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Edukacji Międzynarodowej