„KULTURA – INTEGRACJA – EDUKACJA – poprawa dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury” – przedsięwzięcie grantowe

„KULTURA – INTEGRACJA – EDUKACJA – poprawa dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury” – przedsięwzięcie grantowe

17/10/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia grantowego „Kultura – Integracja – Edukacja – poprawa dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury”.

W październiku odbędzie się w MOK Dzień Otwarty, w ramach którego przewidziano prelekcje specjalistów, dyskusję oraz pokazy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), a także spektakl „Bomby w ciszy” w wykonaniu aktorów Teatru Plastycznego „Sen” z Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

Ponadto w Kinie ROMA zaplanowano również seanse filmowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w MOK warsztaty integracyjne.

DZIEŃ OTWARTY, 25 października 2022 r., godz. 9.00-13.00

8.30     Rejestracja gości
9.00     Uroczyste otwarcie – przywitanie gości przez Dyrektora MOK
9.30     „Komunikacja i obsługa klienta z niepełnosprawnością słuchu – dobre praktyki” Agnieszka Majnusz, Małgorzata Żywina
10.00   „Dostępność plus u osób niesłyszących – trudności i bariery komunikacyjne
w przestrzeni publicznej z perspektywy głuchych” Anna Majnusz
10.30   „Podstawy dobrej i skutecznej obsługi klienta z niepełnosprawnością wzroku” Krzysztof Wostal
11.00   Dyskusja / przerwa kawowa
11.30   „Osoby ze spektrum autyzmu w kulturze i życiu społecznym” Stanisława Stus
12.00   „Jak rozmawiać żeby się dogadać – komunikacja z osobą z niepełnosprawnością intelektualną” Sylwia Lipińska – Wycisk

Podczas prelekcji obecny będzie tłumacz języka migowego.
Wejście dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu.

SPEKTAKL TEATRALNY, 28 października 2022 r. godz. 11.00

Inscenizacja plastyczna „Bomby w ciszy” w wykonaniu aktorów Teatru Plastycznego SEN

Scenariusz i reżyseria: Tomasz Irski

Teatr Plastyczny SEN, działający od 8 lat w kieleckim Wojewódzkim Domu Kultury przygotował kolejną inscenizację w wykonaniu osób niedosłyszących pt.: „Bomby w ciszy”. Widowisko przedstawia codzienne życie ludzi w dobie pokoju, w szczególności niepełnosprawnych, którzy w normalnych – pokojowych warunkach „walczą” z przeciwnościami losu, jaką jest właśnie niepełnosprawność.

Rehabilitację i egzystencję przerywa nagle nalot i wybuch, którego huk całkiem zagłusza i powala wszystkich na ziemię. Jak się okazuje jest to atak, który nie tylko ogłusza lecz przede wszystkim zabija. Prezentacja ukazuje przerwaną przez inwazję „walkę” z niepełnosprawnościami i śmierć, jak się okazuje w obliczu wojny.

Wejście dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu.

październik 2022 – marzec 2023

SEANSE W KINIE ROMA dla osób ze szczególnymi potrzebami

WARSZTATY INTEGRACYJNE W MOK:

  • Na skrzydłach motyla – twórczy świat zmysłów
  • Migajmy razem – warsztaty komunikacyjne
  • Warsztaty logorytmiczne
  • Bajkoterapia
  • Sprytne ręce – warsztaty kreatywne
  • Muzykoterapia

Podczas warsztatów obecny będzie tłumacz języka migowego.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Przedsięwzięcie grantowe: „KULTURA – INTEGRACJA – EDUKACJA – poprawa dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury” finansowane w ramach projektu „Kultura bez Barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278 08 02 lub 531 614 667

Wejście dla osób na wózkach znajduje się od strony parkingu.

Szczegółowe informacje: www.mok.art.pl