„Moda na polski –  Zabrze to je dlo mie wszystko”

„Moda na polski – Zabrze to je dlo mie wszystko”

18/02/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

„MODA NA POLSKI –  ZABRZE TO JE DLO MIE WSZYJSTKO”
4 marca 2022r., godz. 11.00

Tym razem chcemy należycie uczcić okrągłą rocznicę nadania praw miejskich miejscowości Zabrze na Górnym Śląsku. Stało się to 1 X 1922 – ale my pozostaniemy wierni tradycji naszych spotkań w lutym/ marcu. Tym razem posłuchamy przede wszystkim głosów artystów związanych z Zabrzem, albo do Zabrza nawiązujących. Wybierzemy się w wyobrażoną podróż, rajzę po naszym mieście. Rajzę subiektywną – Zabrze jako miasto możliwości, swoistego potencjału – nie „pozwala” na jedną trasę, linearną – nawet jeśli tylko wyobrażoną. Jeden spacer prowadzi nas do drugiego – sugeruje inne tereny, spojrzenia. Mamy nadzieję na pierwsze wykonania, odkrycia tekstów mniej znanych, wspomnienia osób ważnych, przypomnienie atmosfery, klimatu czasów wcześniejszych.

Przywołamy obrazy, słowa, dźwięki.  Spojrzymy na Zabrze jak na przestrzeń utraconą i zarazem odzyskaną. Ten drugi proces wciąż trwa – można mówić o odzyskiwaniu – również pamięci miejsc, tradycji. Wydaje się, że coraz więcej Zabrzanek i Zabrzan widzi korzyści płynące z poznawania – rewitalizowania – własnego stosunku, myślenia o Mieście. Chcemy włączyć się w takie mentalne ożywienie.

mok

Patronat honorowy Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik.

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu.
Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.