Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

06/07/2021 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest jedną z najważniejszych instytucji turystyczno-kulturalnych w kraju, działającą w przestrzeni poprzemysłowej. Stanowi unikatowy na skalę światową zabytek techniki górniczej. Od 2013 roku, po połączeniu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” i dotychczasowego Muzeum Górnictwa Węglowego, Muzeum stanowi jedną instytucję kultury.

W skład Muzeum wchodzi Kopalnia Guido oraz kompleks Sztolnia Królowa Luiza, nagrodzony prestiżową nagrodą Europa Nostra składający się z wyrobisk Kopalni Królowa Luiza i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. G. Agricoli 2
41-800 Zabrze

Więcej informacji na www.muzeumgornictwa.pl