Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury

06/07/2021 Wyłączono przez Maja Girycka

Miejski Ośrodek Kultury jako instytucja kultury Miasta Zabrze działa od 1998 r. Oferuje bogaty pakiet kulturalno-edukacyjny dla odbiorców w każdym wieku, realizując liczne projekty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a szczególnie dla seniorów, m.in.: koła zainteresowań, warsztaty tematyczne, lekcje historii.

MOK prowadzi działalność w siedzibie przy ul. 3 Maja 91a w Zabrzu oraz w sześciu filiach: w Dzielnicowych Ośrodkach Kultury – w Biskupicach, Grzybowicach, Pawłowie i Kończycach, w Ośrodku Działań Artystycznych oraz w najstarszym na Śląsku Kinie „Roma”.

MOK jest również organizatorem cyklicznych festiwali, koncertów, konkursów oraz licznych wydarzeń kulturalnych w mieście. Do najważniejszych należą: Skarbnikowe Gody z barwną paradą, Majowe Granie, Zabrze Summer Festival, Idą Święta – Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncert Noworoczny, Ogólnopolski Festiwal Tańca Igraszki, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kreatywne Zabrze”. MOK organizuje także liczne wystawy z różnych dziedzin sztuki oraz spotkania autorskie i warsztatowe.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze

Więcej informacji na stronie: https://mok.art.pl/pl/