Muzyka na poziomie powraca – Chemia i Max Bravura [19.11.2021]