Pierwsze „Freblowskie Przedszkole” w Zabrzu

Pierwsze „Freblowskie Przedszkole” w Zabrzu

12/12/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Przedszkole nr 28 im. Janoscha w Zabrzu otrzymało certyfikat „Freblowskiego Przedszkola”. To pierwsza placówka w Zabrzu, której przyznano to wyjątkowe zaświadczenie.

Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się 9 grudnia br. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze Dariusz Waleriański, dyrektor Przedszkola nr 34 w Zabrzu Iwona Oknińska-Skwarek, zaproszeni goście oraz społeczność przedszkolna na czele z najmłodszymi bohaterami uroczystości – przedszkolakami.

Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Miasta Zabrze, w trakcie uroczystego wręczenia Przedszkolu nr 28 w Zabrzu certyfikatu „Freblowskiego Przedszkola”

Friedrich Wilhelm Froebel, nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego, stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach: jedności wszechświata, szacunku dla dziecka i jego indywidualności, znaczenia zabawy w rozwoju dziecka. Pedagog podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca. Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.

Froebel zakładał, że pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają wpływ na jego późniejszy rozwój i osiągnięcia. Dziecko jest niepodzielną indywidualną całością, która ma swoje myśli, uczucia, swoją fizyczność i związki z innymi. Natomiast rolą dorosłego jest oddziaływanie wychowawcze poprzez odpowiednie organizowanie środowiska oraz stwarzanie warunków do poznawania otaczającego świata. To właśnie ona jest w życiu dziecka najważniejsza oraz jest podstawą całego przyszłego życia.

Źródło: UM Zabrze