Przed i Po. Bolesław Leśmian – Literacka Konferencja Naukowa

Przed i Po. Bolesław Leśmian – Literacka Konferencja Naukowa

18/10/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji Literackiej Konferencji Naukowej z cyklu Przed i po. Tegoroczna edycja w całości poświęcona będzie postaci i twórczości Bolesława Leśmiana. Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 października 2023 r., w Sali Witrażowej budynku Muzeum Górnictwa Węglowego, w Zabrzu przy ul. 3 maja 19.

Literackie konferencje naukowe organizowane są od kilku lat przez Miasto Zabrze i Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, cieszą się dużym uznaniem nie tylko wśród uznanych polskich badaczy, ale także mieszkańców naszego regionu. Współorganizatorami tegorocznej edycji są: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu.

Poprzednie edycje poświęcone były twórczości: Brunona Schulza (2017), Witolda Gombrowicza (2018), Czesława Miłosza (2019) oraz laureatki literackiej Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej (2021), Tadeusza Różewicza (2022).

Każda kolejna konferencja literacka to finał całorocznych działań kulturalnych i edukacyjnych w ramach programu „Przed i po”. W trakcie całego roku szkolnego, poprzedzającego konferencję, zabrzańscy licealiści pracują nad dziełem wybranego pisarza organizując warsztaty interpretacyjne w szkołach. W ich trakcie uczestnicy popularyzują twórczość i postać wielkich polskich modernistów, a także aktywizują rówieśników, którzy biorą aktywny udział w późniejszych konferencjach.

Konferencję uroczyście otworzy 23 października prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego Leśmian?” wygłosi prof. dr hab. Józef Olejniczak. Otwarta zostanie także wystawa biograficzna „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą”. Opowieść biograficzną o Bolesławie Leśmianie snuć będą i po wystawie oprowadzą: Agnieszka Kluba i Piotr Łopuszański.

Pierwszego dnia konferencji wykłady wygłoszą: prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz (uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Piotr Śliwiński (uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Leszek Zwierzyński, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

24 października konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 wykładem dr. hab. Tomasza Kunza z UJ („Leśmian – poeta nowoczesny” ). Tego dnia będzie można wysłuchać jeszcze dziewięciu innych prelegentów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Ryszard Koziołek, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Komisja Historyczno-Literacka katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Biblioteka Śląska.

Zainteresowanych udziałem w ww. wydarzeniach prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, nr tel. 32 37 33 414. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie internetowej Konferencji w zakładce „Program”.