Rewitalizacja sali witrażowej Wydarzeniem Muzealnym roku 2021

Rewitalizacja sali witrażowej Wydarzeniem Muzealnym roku 2021

10/11/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne roku 2021 w kategorii „dokonania z zakresu konserwacji” za przedsięwzięcie Obiekt 3 maja 19 wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” – sala witrażowa.

mgw

Gratulujemy