Sztuka pod ochroną – wystawa prac

Sztuka pod ochroną – wystawa prac

16/10/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu oraz Kierowniczka Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu Pawłowie zapraszają na wernisaż wystawy SZTUKA POD OCHRONĄ otwierający ekspozycję prac malarskich powstałych na wiosennym plenerze w cieniu Góry Zborów w Podlesicach.

Wiosenny plener malarski klas I i III Liceum Sztuk Plastycznych odbywał się w Podlesicach, miejscowości położonej na Wyżynie Częstochowskiej w cieniu Góry Zborów, zwanej też Berkową Górą. To obszar objęty ochroną ze względu na walory przyrodnicze. Podczas pleneru młodzież korzystała z wyznaczonych ścieżek przyrodniczych i przystanków, które przybliżały walory skalnego rezerwatu zamieszkałego przez gniewosza plamistego, węża objętego ścisłą ochroną i narażonego na wymarcie w województwie śląskim.

Kojące pejzaże płaskowyżu, przecinane formami skalnymi, skąpane w ciepłym, wiosennym słońcu oraz leśne zagajniki były inspiracją dla prac malarskich, które prezentowane są w Galerii Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu Pawłowie. Natomiast historia gada, który znalazł schronienie wśród wapiennych skał skłoniła do refleksji nie tylko nad ochroną przyrody ale również ochroną sztuki, stąd tytuł wystawy.

Wernisaż odbędzie się w środę, 18 października o godzinie 17.00 w Galerii Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu Pawłowie przy ulicy W. Sikorskiego 114.