Teatralne warsztaty twórcze PLATEA – Teatr/ Taniec/ Plastyka

Teatralne warsztaty twórcze PLATEA – Teatr/ Taniec/ Plastyka

10/01/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

14 – 18 lutego 2022, godz. 8.30 – 13.30
Pokaz spektaklu powarsztatowego: 18 lutego 2022, godz. 13.00

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zaprasza na piątą edycję warsztatów dla dzieci i młodzieży PLATEA 2022
Formuła 5-dniowych warsztatów daje możliwość zainicjowania pracy nad powstaniem etiudy teatralnej od momentu poznania tekstu, poprzez twórczą pracę nad ruchem scenicznym, po przygotowanie własnej scenografii i kostiumów. Projekt kończy się pokazem spektaklu na scenie.

 W ciągu intensywnego tygodnia pracujemy nie tylko nad zdobywaniem nowych umiejętności aktorskich i manualnych, ale także rozwijamy wyobraźnie i umiejętność pracy w grupie. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, tancerzy i  aktorów absolwentów szkoły teatralnej.

Warsztaty obejmują:
Aktorstwo – zadania i zabawy aktorskie, praca z tekstem, budowanie scen, praca z głosem.
Taniec – elementy tańca współczesnego, przygotowanie choreografii.
Plastykę – tworzenie elementów scenografii oraz kostiumów.

Wiek uczestników: 7 – 17 lat

Warsztaty odbywają się w trzech grupach (w podziale na wiek).

mok

Cena warsztatów: 300 zł – cena obejmuje pięć dni warsztatów (poniedziałek – piątek) po 5 godzin dziennie (08:30 – 13:30). W cenę nie jest wliczone wyżywienie.

Zapisy: drogą mailową kamilbaryla55@gmail.com, bądź telefoniczną 798 394 054.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Living Space Theatre, Teatr Nieoetykietkowani
Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu


Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
ul. 3 Maja 91a