Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

16/03/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

3 marca 2023 r. „Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska” zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tym samym zakończył się kolejny etap starań o nobilitację tradycji orkiestr górniczych i uznania ich działalności za cenny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Inicjatorem i koordynatorem działań zmierzających do wpisu było Muzeum Górnictwa Węglowego.

Przypomnijmy: ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nałożyła na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach, zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

Obecnie na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajduje się ponad 50 wpisów, w tym – wpis z 2018 roku: „Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku”.

Pełna lista wpisów na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajduje się TUTAJ.