Wniosek Barbórki i tradycji górniczych opracowany przez Polskę, Austrię i Luksemburg złożony w UNESCO w Paryżu

Wniosek Barbórki i tradycji górniczych opracowany przez Polskę, Austrię i Luksemburg złożony w UNESCO w Paryżu

29/03/2024 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu informuje, że wniosek Barbórka i tradycje górnicze został złożony do Sekretariatu Konwencji UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Nominacja została opracowana wspólnie przez Polskę, Austrię i Luksemburg. Koordynatorem prac nad wnioskiem był Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spodziewany wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości nastąpi podczas sesji Komitetu Międzyrządowego ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w grudniu 2025.

A wszystko zaczęło się w Zabrzu, gdzie w 2018 roku zrodziła się inicjatywa przygotowania wielonarodowego wniosku o wpis obchodów Barbórki na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Poza Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, akces do wniosku zgłosiły z terenu Górnego Śląska m.in. liczne organizacje pozarządowe zrzeszające górników z regionu, spółki węglowe, branżowe związki zawodowe, Wyższy Urząd Górniczy oraz Politechnika Śląska. We wniosku podkreślono szczególną rolę górniczych orkiestr dętych w obchodach barbórkowych, które także stały się sygnatariuszami dokumentu. Również pracownicy instytucji z Wałbrzycha i Rybnika, a także górnicy z Bochni, Wieliczki, Tarnowskich Gór przez złożony podpis stali się integralną częścią przygotowanego materiału.

Grnicza pobudka miasta Zabrze 2022 fot. Pawe JaNic Janicki 007

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzona przez UNESCO powstała, aby nie tylko wyróżnić niematerialne zjawiska kulturowe w skali całego świata, ale przede wszystkim, aby je chronić dla przyszłych pokoleń. Lista została stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.

Źródło: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu