XXIII Festiwal Dramaturgii – czas na zgłoszenia

XXIII Festiwal Dramaturgii – czas na zgłoszenia

14/03/2024 Wyłączono przez Maja Girycka

W dniach 19 – 27 października br. odbędzie się w Zabrzu XXIII Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” Zabrze 2024.

W związku z tym wydarzeniem Teatr Nowy w Zabrzu zwraca się z prośbą o nadsyłanie propozycji przedstawień, które Państwa zdaniem najlepiej wpisują się w formułę Festiwalu i które chcieliby Państwo zaprezentować w festiwalowym konkursie.

Jak co roku, podczas Festiwalu zaprezentowane zostanie kilkanaście najbardziej znaczących inscenizacji dramatu polskiego i obcego, powstałych w ostatnich sezonach artystycznych i spełniających następujące kryteria  regulaminowe:

  • spektakl jest inscenizacją dramatu (w szczególnych przypadkach dopuszczalne są również adaptacje innych gatunków literackich) powstałego po roku 1989;
  • spektakl stanowi istotny głos w dialogu z rzeczywistością, dotykając najważniejszych problemów współczesnego świata, zwłaszcza dokonujących się w nim przemian, w różnych sferach życia: społecznej, politycznej, kulturowej, duchowej, obyczajowej etc.

MŁODZI W RZECZYWISTOŚCI

Po raz pierwszy w tym roku Teatr otwiera nabór spektakli do drugiego nurtu, tj. „MŁODZI W RZECZYWISTOŚCI”, pragnąc tym samym zachęcić do udziału w festiwalu reżyserów, których debiut sceniczny miał miejsce nie później – niż 5 lat temu. Miejscem prezentacji będzie Scena Kameralna im. St. Bieniasza Teatru Nowego w Zabrzu. Spektakl powinien spełniać następujące kryteria:

  • jest inscenizacją dramatu (w szczególnych przypadkach dopuszczalne są również adaptacje innych gatunków literackich) powstałego po roku 1989;
  • spektakl stanowi istotny głos w dialogu z rzeczywistością, dotykając najważniejszych problemów współczesnego świata, zwłaszcza dokonujących się w nim przemian, w różnych sferach życia: społecznej, politycznej, kulturowej, duchowej, obyczajowej etc.
  • debiut sceniczny reżysera – miał miejsce nie później – niż 5 lat temu
  • ilość widzów dla których przeznaczony jest spektakl – 80
  • do zgłoszenia należy dołączyć nagranie spektaklu, rider techniczny, kosztorys oraz CV reżysera

KARTA ZGŁOSZENIOWA XXIII FDW

REGULAMIN XXIII FDW

Wypisaną kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.teatrzabrze.pl) wraz z nagraniem spektaklu w dwóch egzemplarzach (na pendrive) lub link (który nie wygasa) należy wysłac na adres:

Beata Dąbrowiecka / p.o. Dyrektor Naczelny
TEATR NOWY / PLAC TEATRALNY 1
41-800 ZABRZE z dopiskiem: festiwal/zgłoszenie
lub: festiwal@teatrzabrze.pl
tel. 691 888 819

Po dokonaniu wstępnej selekcji przedstawień na podstawie nagrań, organizatorzy Festiwalu chcieliby w miarę możliwości wybrane spektakle obejrzeć na scenach macierzystych. Dlatego prosimy o jak najszybsze nadsyłanie zgłoszeń; termin ostateczny upływa 31 maja br.