XXXI „Tydzień Ziemi”

XXXI „Tydzień Ziemi”

14/03/2024 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do udziału w konkursach XXXI „Tygodnia Ziemi”, w których odwołuje się do różnych zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi, ale przede wszystkim do ich wrażliwości i otwartości na sprawy otaczającego nas świata.

tzW ramach XXXI „Tygodnia Ziemi” organizowane będą konkursy:

  • Konkurs na plakat XXXI „Tygodnia Ziemi” (wszystkie typy szkół);
  • Konkurs fotograficzny: „Z okna mojego domu” (wszystkie typy szkół);
  • Konkurs plastyczny: „W drodze do przedszkola” (przedszkola).

Uwaga: warunkiem uczestnictwa w konkursach XXXI „Tygodnia Ziemi” jest zapoznanie się z Regulaminem konkursów opublikowanym poniżej.

Prace konkursowe należy nadesłać (dostarczyć) na adres: Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. M. Mochnackiego 12 (z dopiskiem na przesyłce: „Konkursy XXXI Tygodnia Ziemi”). Informacje o konkursach: tel. 32 630 30 91, w. 4038 w terminie do 10 kwietnia 2024.

Protokoły Jury konkursowych zostaną opublikowane w Internecie na stronie www.muzeumgornictwa.pl, nie przewidujemy innej formy informowania uczestników o wynikach konkursów (za wyjątkiem powiadomienia laureatów).

Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać w Dziale Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tel. 604 592 414, e-mail: upotyka@muzeumgornictwa.pl.

Do pobrania:

Informator konkursowy XXXI „Tygodnia Ziemi”
Regulamin konkursów organizowanych w ramach XXXI „Tygodnia Ziemi”
Karta zgłoszeniowa prac na konkursy XXXI „Tygodnia Ziemi”

Więcej informacji o XXXI „Tygodniu Ziemi” znajdziesz TUTAJ.