Zabrzańska Karta Mieszkańca

Zabrzańska Karta Mieszkańca

03/06/2024 Wyłączono przez admin

1 czerwca w Zabrzu został zainaugurowany program Zabrzańska Karta Mieszkańca. Jego głównym celem, oczywiście oprócz zaoferowania mieszkańcom konkretnych zniżek i promocji, jest ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, promocja miasta, jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, a także zachęcenie – zarówno osób zamieszkałych w Zabrzu, jak i osób spoza Zabrza – do zameldowania się w naszym mieście. Partnerzy programu mogą liczyć na stałą promocję na miejskich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, na ulicach miasta oraz w mediach, z którymi współpracuje zabrzański samorząd.

Wnioski o wydanie Zabrzańskiej Karty Mieszkańca składać można osobiście w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3 (w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30). Można jednak także składać je za pośrednictwem platformy ePUAP (wybierając pismo ogólne do podmiotu oraz załączając wniosek wraz z wymaganymi dokumentami), jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pismo podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi dokumentami na adres: zkm@um.zabrze.pl

O ZKM wystąpić może każda osoba rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych w Zabrzu; każda osoba (pełnoletnia oraz niepełnoletnia), która jest zameldowana w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy; student, uczeń zabrzańskiej placówki oświatowej oraz wychowanek przebywający w zabrzańskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szczegółowe informacje nt. Karty Mieszkańca znajdziecie Państwo na dedykowanej programowi stronie internetowej: https://kartamieszkanca.miastozabrze.pl/ (zamieszczono tam m.in.. aktualne wnioski do pobrania oraz informacje o partnerach programu – ich lista będzie aktualizowana na bieżąco).

REGULAMIN PROGRAMU „ZABRZAŃSKA KARTA MIESZKAŃCA”

WNIOSEK O WYDANIE ZABRZAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PARTNERA

Źródło: UM Zabrze