Zabrzański Międzynarodowy Festiwal Organowy

Zabrzański Międzynarodowy Festiwal Organowy

17/08/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Już wkrótce zabrzańskie kościoły wypełnią dźwięki muzyki organowej wykonywanej przez najwybitniejszych wirtuozów podczas koncertów Międzynarodowego Zabrzańskiego Festiwalu Organowego im. Ks. Antoniego Chlondowskiego.

Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego od ponad ćwierćwiecza gromadzi wielbicieli muzyki organowej. To niezwykle cenna inicjatywa w miejskim kalendarzu imprez kulturalnych, zapoczątkowana i z pasją kontynuowana przez znakomitego instrumentalistę Waldemara Krawca, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego oraz uczestnika wielu kursów prowadzonych przez wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, N. Danby. Festiwal budzi uznanie występami najwybitniejszych wirtuozów muzyki organowej, a także wyjątkowymi przestrzeniami zrewitalizowanych zabrzańskich obiektów sakralnych.

Szczegółowy program Festiwalu można znaleźć na plakacie zamieszczonym poniżej oraz stronie Festiwalu: www.festiwal-organowy.pl

Organizatorem Festiwalu, nad którym patronat honorowy objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik jest Urząd Miejski w Zabrzu. Dyrektorem artystycznym imprezy jest pomysłodawca Festiwalu Waldemar Krawiec.