Konserwacja pomnika Braci Górniczej w Zabrzu

Konserwacja pomnika Braci Górniczej w Zabrzu

17/08/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Nie ma chyba zabrzanina, który by nie znał tego postumentu. Dla mieszkańców miasta jest sporym kawałkiem historii – pomnik Braci Górniczej na skwerze przy ul. 3 Maja 16a.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskało w tym roku dofinansowanie na konserwację pomnika Braci Górniczej w Zabrzu. W ramach prac zostanie przeprowadzona pełna konserwacja rzeźby wraz z postumentem, zabezpieczenie obiektu i przywrócenie mu pełnych wartości artystycznych i estetycznych. Planowane zakończenie prac konserwatorskich przy pomniku – październik 2022.

Warto przypomnieć, iż pomnik pierwotnie był poświęcony Wincentemu Pstrowskiemu. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1978 roku. Jego autorem jest artysta rzeźbiarz prof. Marian Konieczny, wybitny polski rzeźbiarz, zmarły w 2017 roku. Uczeń Ksawerego Dunikowskiego, autor między innymi pomnika warszawskiej Nike. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

By zapobiec likwidacji monumentu w ramach ustawy dekomunizacyjnej, w 2018 roku pomnik został przekształcony na Pomnik Braci Górniczej. Jednocześnie zdecydowano o przekazaniu terenu wraz z pomnikiem na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, by docelowo stał się on eksponatem muzealnym dokumentującym górniczą historię miasta.

Obecnie pomnik, ze względu na walory historyczne i symboliczne, przypomina o historii górnictwa, znaczeniu trudu górniczego dla rozwoju miasta i regionu, wplata się w historie rodzinne i buduje lokalną tożsamość.

Dofinansowano ze środków finansowych pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022.