Zagłosuj na projekt mieszkańców w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Zagłosuj na projekt mieszkańców w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

24/08/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

O północy 24 sierpnia 2022 r. rozpoczęło się głosowanie w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy regionu mogą w nim wziąć udział do 12 września 2022 r.

W tegorocznej edycji, znalazł się również projekt związany z działalnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Zadanie w podregionie 5. Podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze.

NR Zadania MBO-0018/P5/22 EKOzakątek

Zadanie obejmuje stworzenie ogrodu edukacyjno-ekologicznego pn. EKOzakątek na terenie Parku 12C Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, w formie tzw. ogrodu wertykalnego i przeprowadzenie związanego z nim cyklu bezpłatnych, rodzinnych eko-warsztatów latem 2023 roku. 

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. W tym celu został opracowany Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, który określa zasady jakie powinien spełniać projekt, aby mógł zostać dopuszczony do głosowania. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie odbywa się elektronicznie, na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski zgodnie z następującymi zasadami:

  1. każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz;
  2. każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 6 punktów;
  3. punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO. W ramach puli EKO każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 3 punkty. W ramach puli REGIO każdy mieszkaniec może również przyznać maksymalnie 3 punkty;
  4. głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa, którzy mogą wybierać spośród 105 zadań dopuszczonych do głosowania.

Jeżeli napotkasz na problemy podczas głosowania, prosimy o kontakt: budzetobywatelski@slaskie.pl

Ważne! Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy województwa w drodze głosowania. Realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców, czyli takie, na które oddany będzie co najmniej jeden głos. Wyniki głosowania poznamy już we wrześniu!