Zaproszenie na wernisaż wystawy „Europa w obliczu Piątej Wolności”

Zaproszenie na wernisaż wystawy „Europa w obliczu Piątej Wolności”

28/11/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Na początku XXI wieku Noam Chomsky udzielił wywiadu Stephenowi Marshallowi, w którym nazwał współczesność okresem dominacji tzw. Piątej Wolności. Wyjaśnił, że w jego rozumieniu Piątą Wolnością, której nie wymienił w 1941 roku Franklin Roosevelt formułując cztery podstawowe filary poszanowania swobód obywatelskich, a która okazała się, niestety, kluczowa, jest wolność dająca prawo do rabowania i eksploatowania drugiego człowieka. W szerszym ujęciu jest to podstawowa zasada krajów prowadzących politykę imperialną, którą odczuwa się w Europie szczególnie dotkliwie od 24 lutego 2022 roku.

Powszechnie stosowanym narzędziem tego typu polityki jest rewizjonizm historyczny, w którym – zdaniem Chomsky’ego – spojrzenie na przeszłość zależy od tego, „czy trzyma się bicz w ręku, czy też jest się narażonym na jego uderzenia”.

Zaproszeni do udziału w wystawie artyści to: Zbigniew Bajek, Sławomir Brzoska, Kazimierz Cieślik, Marek Kamieński, Michał Kliś, Roman Maciuszkiewicz, Michał Minor, Marian Oslislo, Szymon Prandzioch, Matylda Sałajewska, Paweł Sobczak, Monika Szwed, Lesław Tetla, Andrzej Tobis, Karol Wieczorek i Natalia Wirmańska postanowili odnieść się swoimi pracami do tezy postawionej przez Chomsky’ego, który specjalnie na potrzeby organizowanej w Szybie Wilson w Katowicach ekspozycji zaproponował twórcom łączące ich dzieła motto: Freedom is a t ender plant. It must be constantly nurtured and protected, or it will not sustain cruel blows.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 16 grudnia 2022 roku o godz. 17.00.

szyb wilson
https://www.facebook.com/events/821505085623343

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel. 32 730 32 20
www.szybwilson.org