Zawód od kuchni

Zawód od kuchni

17/11/2022 Wyłączono przez admin

Każdy z nas pamięta chwile, kiedy byliśmy młodymi, stojącymi na progu dojrzałości ludźmi i uczyliśmy się podejmować w swoim życiu pierwsze poważne decyzje. Decyzje, które nieraz miały wpłynąć na całą naszą przyszłość. Spocone ręce, bijące serce, wypieki na twarzy i ogrom wątpliwości, czy na pewno?…..

Jedną z pierwszych takich decyzji był wybór ścieżki zawodowej, jaką chcielibyśmy w życiu podążać. Kto z nas nie był wtedy przerażony, czasami nawet śmiertelnie przerażony, myśląc o swojej przyszłości? Towarzyszący wówczas strach często wynikający z braku wiedzy o rzeczywistości  obrazu wybranej przez nas drogi.

Ponieważ w poradnictwie zawodowym kluczową rolę odgrywa szczera rozmowa i możliwość zadawania własnych pytań Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu po raz kolejny zorganizowali wydarzenie „Zawód od kuchni” towarzyszące Światowemu Tygodniowi Przedsiębiorczości.

mokW wydarzeniu dział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Elżbieta Korecka oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu Katarzyna Flak.

15 listopada br. w głównej sali zabrzańskiego MOK prawie 600 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych spotkało się przedstawicielami różnych zawodów. Na imprezę edukacyjną zaproszeni zostali przedstawiciele wielu profesji – mechaników, elektroników, pielęgniarek, przewodników turystycznych, służb mundurowych, a nawet twórcy ceramiki oraz groomerka, czyli profesjonalna kosmetyczka zwierząt. Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie różnych profesji oraz umożliwienie młodym ludziom bezpośrednich rozmów z osobami wykonującymi konkretne zawody. Młodzież mogła poznać ścieżkę edukacyjną, predyspozycje do pracy w konkretnym zawodzie oraz możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki bezpośrednim rozmowom oczekiwania młodzieży mogły zmierzyć się z realiami zawodu.mok

Wśród najczęstszych pytań pojawiających się w odniesieniu do większości zawodów były m.in.: jakie trzeba mieć wykształcenie, czy konieczne są studia? Czy trudno jest zostać przewodnikiem, groomerem, aktorem? Czy trzeba bardzo lubić historię, taniec, rysunek? Rozważne i śmiało zadawane pytania świadczą o tym, że młodzi już teraz planują swoją przyszłość. Będąc w szkole wybierają takie rozszerzone fakultety, które już wkrótce umożliwią im dostanie się na wybrane studia, a w przyszłości wykonywanie wymarzonego zawodu.

mok

Dzięki takim wydarzeniom, jak „Zawód od kuchni”, młode pokolenie jest rzetelnie przygotowane do wyboru zawodu. Jest przygotowane również do intencjonalnego kształtowania swojej przyszłości przez planowanie i podejmowane świadomych decyzji.

Tekst i foto: Katarzyna Girycka