Konkurs Turystyczny Pasja Podróżowania

Konkurs Turystyczny Pasja Podróżowania

16/11/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu zaprasza do udziału w konkursie Turystycznym Pasja Podróżowania, którego tematem przewodnim jest „Przełamując bariery…”.

Celem Konkursu Turystycznego „Pasja Podróżowania” jest:

  • doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • prezentacja umiejętności multimedialnych,
  • prezentacja umiejętności oratorskich,
  • wymiana doświadczeń między szkołami,
  • promowanie idei konkursu jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału,
  • zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji,
  • zachęcenie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy,
  • rozwijanie kreatywności zawodowej,

Konkurs odbędzie się w czwartek, 8 grudnia w godzinach od 10:00 do 13:00, w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu.

ckpiu

W Konkursie Turystycznym „Pasja Podróżowania” mogą wziąć udział uczniowie zabrzańskich szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: techników oraz liceów. Każda szkoła może wyznaczyć maksymalnie dwie osoby do udziału w konkursie. Zapisy do udziału w Konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał. Nr 1 do regulaminu) do dnia 05.12.2022 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego lub na adres ckp@ckp.zabrze.pl.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy Konkursu powinni stawić się godzinę wcześniej przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie wybranej prezentacji multimedialnej w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programach Impress (pakiet Openoffice), Prezi. Prezentację należy zapisać w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w ww. programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps), będącą własną interpretacją tematu konkursu „Przełamując bariery…”, a przedstawiającą ważne z punktu widzenia potencjalnego turysty walory krajoznawcze, kulturowe oraz wypoczynkowe wybranego regionu Polski, Europy, świata. Prezentacja może odnosić się do podróży, która spowodowała zmianę sposobu myślenia w postrzeganiu świata przez autora prezentacji.

Prezentacja powinna zawierać materiał fotograficzny (preferowane będą zdjęcia robione samodzielnie). W przypadku wykorzystania innych zdjęć, autorzy prezentacji zobowiązani są do podania źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich (imię, nazwisko autora, źródło pochodzenia – obowiązują przepisy ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1191).

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 7 minut (30 sekund przed końcem zabrzmi sygnał informujący o upływie czasu). Praca powinna zawierać 10 – 15 slajdów.

O kolejności prezentacji przez uczniów z poszczególnych szkół zdecyduje losowanie. Prezentacje zostaną przedstawione podczas spotkania z Michałem Worochem, które odbędzie się 8 grudnia w Łaźni Łańcuszkowej.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.