Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (dawna siedziba starostwa powiatowego)

Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (dawna siedziba starostwa powiatowego)

14/08/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Budynek dawnego zabrskiego starostwa powiatowego został wzniesiony w 1874 r. przez mistrza murarskiego Mateusza Kreissa, z reprezentacyjną salą witrażową. W 1906 r. dobudowano do niego skrzydło północne według projektu berlińskiego architekta Arnolda Hartmanna. Styl i wystrój budynku wpisują się w nurt eklektyzmu, rozpowszechnionego pod koniec XIX wieku. Rozbudowa budynku nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W Sali Witrażowej odbywały się dawniej posiedzenia Sejmiku Powiatowego. W październiku 1930 r. otwarto w tym budynku Kupiecką Szkołę Zawodową. W latach 1979-2013 był siedzibą główną Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Od 20 grudnia 1993 jest wpisany do rejestru zabytków.

Budynek dawnego starostwa powiatowego, po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych, został ponownie udostępniony w 2022 roku, pełniąc funkcje społeczne, kulturalne, muzealne i naukowe.

Do dziś zachowały się w budynku pewne elementy z jego dawnego wystroju. Są to trzy wspaniałe, sporych rozmiarów piece z przełomu wieków, w tym dwa kaflowe o neorenesansowych kształtach z II poł. XIX w. Największą ozdobą tego budynku jest neogotycka „sala witrażowa”, nawiązująca swym wystrojem do średniowiecznej architektury skandynawskiej o drewnianych polichromowanych sklepieniach, zdobiona ornamentami roślinno-geometrycznymi i kamiennymi półkolumnami, zwieńczonymi rzeźbami przedstawiającymi ptaki drapieżne. Jak każdy stary budynek i ten ma swoją nie rozwiązaną zagadkę o tajemniczym przejściu łączącym budynek starostwa z siedzibą sądu i więzienia.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. 3 Maja 19
41-800 Zabrze

Więcej informacji na stronie www.muzeumgornictwa.pl