Zagłosuj na Najlepszą Przestrzeń Publiczną

Zagłosuj na Najlepszą Przestrzeń Publiczną

14/08/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Zrewitalizowany budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 19 został nominowany do tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Na zabrzański obiekt można oddać swój głos do 31 sierpnia! głosując TUTAJ.

Więcej na temat rozbudowy, przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania Budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znajdziesz TUTAJ.

Celem konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe – członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego.

Na tegoroczną 24 edycję konkursu wpłynęło 36 zgłoszeń z 25 gmin, po ocenie formalnej 35 realizacji zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny. Wśród zgłoszonych realizacji są zarówno obiekty użyteczności publicznej m.in. sale widowiskowo-koncertowe, ośrodki sportowe, centra aktywności, centra przesiadkowe, obiekty kultury i rekreacji, jak i przestrzenie publiczne tj. tereny parkowe, skwery, tereny nadrzeczne, . obiekty historyczne, założenia zrewitalizowane, zaadaptowane do nowych funkcji, jak i zupełnie nowe realizacje.

Oceny zgłoszonych realizacji, niezależnie od plebiscytu publiczności, dokona również jury konkursowe złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, które nominuje a następnie wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023, połączone z ogłoszeniem wyników w Konkursie Architektura Roku wraz z wręczeniem nagród odbędzie się jesienią w Muzeum Śląskim w Katowicach.