Europejskie Dni Dziedzictwa 2021

Europejskie Dni Dziedzictwa 2021

07/09/2021 Wyłączono przez Maja Girycka

Fundacja „Stary Cmentarz w Zabrzu” zaprasza w niedzielę, 12 września 2021 r. do zwiedzania starego cmentarza parafii św. Andrzeja.

Zbiórka: ul. Wolności 196, obok plebanii parafii św. Andrzeja
Godziny: 12.00, 14.00 i 16.00

Fundacja „Stary Cmentarz w Zabrzu” we współpracy z parafią św. Andrzeja stworzyła projekt „Stary Cmentarz”, mający na celu ochronę materialną i niematerialną oraz rewitalizację cmentarza zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wolności i Staromiejską.

121-letni stary cmentarz katolicki przy ul. Wolności w Zabrzu jest miejscem spoczynku kilku pokoleń zabrzan. Nekropolia nie jest wpisana do rejestru zabytków, natomiast wskutek różnych decyzji administracyjnych poprzedniego systemu, jest wyłączona z użytkowania i zachowała swój niezmieniony charakter od pięćdziesięciu lat.

Cmentarz jest odwiedzany przez nielicznych żyjących krewnych, natomiast pozbawione opieki pozostałe nagrobki wymagają natychmiastowej pomocy. Uratowanie cmentarza przekracza skromne możliwości parafii.

Projekt „Stary Cmentarz” aktywnie działa od 7 lat i zaprasza do współpracy przy ratowaniu cmentarza. Zaniedbana nekropolia pilnie potrzebuje wolontariuszy, darczyńców i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nie pozwolą na jej dalszą degradację.

W programie zwiedzanie obiektu o charakterze zabytkowym, wykład o historii cmentarza oraz dokonaniach projektu. Podczas zwiedzania cmentarza oraz na stoisku informacyjnym będzie organizowana kwesta na ratowanie cmentarza.