HER i HIS STORY

HER i HIS STORY

09/11/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Liga Kobiet Nieobojętnych i Bytomskie Centrum Kultury zapraszają na spotkanie z Izabellą Wójcik-Kühnel, dr Aleksandrą Podgórniak-Musil oraz Markiem Wojcikiem zapowiadające wydanie książki: „Życie dla sztuki Franza Landsbergera. Wizjonerska misja społeczności obywatelskiej Bytomia na przełomie XIX i XX w.”

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu spotkań kulturalno-historycznych HER I HIS STORY, które przedstawiają wycinek historii poświęconej miastu Bytom i jego mieszkańcom w dobie industrialnej rewolucji. To również opowieść o wizjonerach, którzy przyczynili się do powstania w Bytomiu pierwszego na Górnym Śląsku teatru miejskiego i domu koncertowego –  szczególnie o jego twórcy Franzu Landsbergerze, wybitnym bytomianinie, przedstawicielu niemieckiej społeczności żydowskiej. Opowiemy o potomkach Franza Landsbergera, którzy w 2016 i 2022 roku odwiedzili Bytom i pomogli przywrócić pamięć o ich rodzinie.

13 listopada (poniedziałek) o godzinie 17:30

Od Teatru do Opery Śląskiej –  spotkanie o Franzu Landsbergerze

Książka, do której nawiązuje spotkanie, ma na celu uzmysłowienie czytelnikowi zawiłości historyczne regionu zmieniającego często przynależność państwową. Mówi o historii lokalnej, różnorodności kultur, o tolerancji i akceptacji, ale także o dramacie Holokaustu, który się tu rozegrał. Ukazane są w niej problemy regionu pogranicza na tle osobistych przeżyć rodziny.

Bilety: 5 zł do kupienie w kasie BECEKu oraz poprzez stronę: https://www.becek.pl/program/system_biletowy/7674

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/969738628016766

*Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych.

*Publikację dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gminy Bytom, Konsula Honorowego RFN i osób prywatnych.

*Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.