Historia jednego budynku

Historia jednego budynku

14/12/2021 Wyłączono przez Maja Girycka

W czwartek, 16 grudnia o godz. 17:30 Bytomskie Centrum Kultury zaprasza na kolejną odsłonę cyklu kulturalno- historycznego HER i HIS – STORY II . Spotkanie pt. „Historia jednego budynku – zapomniany (czy nie zapomniany) Dom Kultury”, w formie przeciekawej rozmowy dotyczyć będzie historii budynku Domu Kultury po 1945 roku, dzisiaj znanego jako Bytomskie Centrum Kultury. W spotkaniu udział wezmą znawcy i pasjonaci architektury, literatury, Bytomia oraz oczywiście wydarzeń kulturalnych p. prof. Piotr Obrączka, p. Czesław Czerwiński oraz Dyrektor BECEKu p. Krystyna Jankowiak-Markwica. Na spotkanie w formie hybrydowej zapraszamy do sali ToTu, a także w czasie rzeczywistym przed ekrany komputerów na kanał YouTube BECEK Bytomskie Centrum Kultury.

Tematem nawiązujemy do ubiegłorocznego spotkania „Historia jednego budynku” w ramach projektu „Her i his – story”, podczas którego zaproszeni goście opowiadali historię niezwykłego na mapie Bytomia budynku, miejsca w którym od 1861 roku znajdował się gmach Bractwa Strzeleckiego (Schützenhaus). Obecnie chcemy kontynuować tą opowieść i przestawić historię budynku po 1945 roku.  W okresie trwania  II wojny światowej, zadomowiło się w nim wojsko i mieściły się warsztaty, w których naprawiano mundury wojskowe (zakłady krawieckie). Po zakończeniu wojny zaczął w nim działać Miejski Dom Kultury. Historia dzisiejszego gmachu BECEKU jest niezwykle barwna, rozłożona historycznie w czasie, korzystały z jego rozwiązań różne grupy społeczne.

Podczas spotkania, obok walorów architektonicznych budynku, chcemy przedstawić niezwykle ciekawą historię działalności kulturalnej miejsca. Spotkanie o tematyce historyczno-kulturalnej skierowane jest  do wszystkich grup wiekowych, uzupełnimy go o pokaz slajdów.

Organizatorem spotkania jest Liga Kobiet Nieobojętnych, współorganizatorem jest Bytomskie Centrum Kultury.

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Bytom.

becek

Zdjęcie z archiwum Beceku.