Konkurs na Obiekt zaprzyjaźniony INDUSTRIADY 2023

Konkurs na Obiekt zaprzyjaźniony INDUSTRIADY 2023

07/03/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, koordynator 14. edycji INDUSTRIADY, ogłasza konkurs pn. „Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2023 – święta Szlaku Zabytków Techniki”.

Celem konkursu jest wyłonienie nie więcej niż dziesięciu „obiektów zaprzyjaźnionych” festiwalu, które dołączą do uczestników święta Szlaku Zabytków Techniki. Przyznanie tytułu „Obiekt zaprzyjaźniony INDUSTRIADY 2023” będzie równoznaczne z udziałem w działaniach promocyjnych święta, jak i uczestnictwem w samym festiwalu, który odbędzie się 17 czerwca 2023 roku pod hasłem „SZTUKA PRZEMYSŁU”.

Zgłoszenia kandydatur w konkursie można dokonywać do 27 marca br. 

W konkursie mogą brać udział obiekty zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. Istotnymi elementami ocenianymi przez komisję konkursową będą kryteria autentyczności, potencjału obiektu oraz walorów historycznych i architektonicznych, a także atrakcyjności programu.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.