Konkurs plastyczny pn. Zabytkowe miejsca Biskupic

Konkurs plastyczny pn. Zabytkowe miejsca Biskupic

08/02/2023 Wyłączono przez Maja Girycka

Rada Dzielnicy Biskupice zaprasza wszystkich mieszkańców Biskupic do udziału w konkursie plastycznym pn. Zabytkowe miejsca Biskupic.

Prace należy złożyć do 20 lutego 2023 r. w kopercie w DOK Biskupice, ul. W. Kossaka 23
Kolejność zgłoszeń nie jest ważna. Regulamin dostępny w DOK oraz na FB RD Biskupice.

REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW 780 ROCZNICY POWSTANIA NASZEJ DZIELNICY BISKUPICE ORGANIZATOR KONKURSU: RADA DZIELNICY BISKUPICE
CELE KONKURSU:
– promocja wiedzy na temat dzielnicy Biskupice
– rozbudzanie poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym
– kształcenie umiejętności plastycznych
– rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki
– docenianie kreatywności i pomysłowości

TEMAT: „ZABYTKOWE MIEJSCA BISKUPIC”
ADRESACI: Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy.
KATEGORIE: Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
– dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat
– dla dzieci i młodzieży od 11 do 18 roku życia
– dla osób dorosłych

Praca powinna mieć charakter twórczy i być wykonana samodzielnie.
Preferowany format pracy A4, technika dowolna.
KRYTERIA oceny pracy plastycznej:
– oryginalność pracy
– zgodność z tematem
– estetyka wykonanej pracy

TERMIN: DO 20.02.2023r. Prace należy składać w KOPERCIE w Dzielnicowym Ośrodku Kultury (ul. W. Kossaka 23 ). Kolejność zgłoszeń nie jest ważna.
NAGRODY: Jury przyzna uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie ogłoszona na stronie RD Biskupice.
Twórczość laureatów konkursu zostanie zaprezentowana podczas uroczystości wręczenia nagród w DOK w Biskupicach. Termin ogłoszenia wyników i rozdania nagród podany zostanie w marcu 2023r.
Informujemy, że podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art.81 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na akceptację jego warunków opisanych w niniejszym regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu w celu właściwego przebiegu i archiwizacji koniecznych dokumentów. Osoba, która nie wyrazi zgody na upowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych powinna dostarczyć stosowne oświadczenie w załączniku.