Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju”

Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju”

06/04/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

W czwartek, 7 kwietnia zabrzańska Hala Pogoń stanie się miejscem tegorocznej dwudniowej konferencji pt. „Rozwiązania oparte na przyrodzie i sztuka w przestrzeni publicznej jako droga zrównoważonej atrakcyjności turystycznej miast dziedzictwa przemysłowego”.

W pierwszym panelu prelegenci skupią się wokół tematu: „Rozwiązania oparte na przyrodzie jako koncepcja zrównoważenia przestrzeni miasta przemysłowego”. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. Politechniki Śląskiej przedstawi podejście heurystyczne do czerpania z wzorców przyrodnich w architekturze krajobrazu. Zastępca prezydent Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba opowie o znaczeniu zieleni w rewitalizacji i ekologizacji Zabrzan w kontekście zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. O potencjale (dla) zielonej infrastruktury mówić będzie dr hab. Edyta Sierka, prof. Uniwersytetu Śląskiego. Natomiast dr Henryk Czubek – kierownik Zespołu ds. UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu przedstawi referat nt. polskich możliwości wykorzystania uczestnictwa w UNIDO przy programowaniu zrównoważonego rozwoju organizmów miejskich.

Konferencja to spotkanie ekspertów z wielu krajów, którzy zajmują się turystyką. Krajowi prelegenci reprezentują m.in.: Ośrodek Edukacji – Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, Instytut Turystyki i Rekreacji, Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Wiedniu, Polską Izbę Turystyki, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Konferencja organizowana jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i jest częścią projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r., ma wartość 3 521 346,00 euro (85% ze środków norweskich, 15% z Budżetu Państwa). Zakłada się, że planowane działania w ramach projektu dadzą impuls m.in do zwiększenia rozwoju gospodarczego miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji, wzmocnią integrację mieszkańców, zwiększą ich świadomość ekologiczną, uatrakcyjnią przestrzeń miejską, a zarazem zwiększą ilość inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej.

um

Więcej na temat konferencji czytaj TUTAJ.