Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wyróżnione Živą 2020

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wyróżnione Živą 2020

18/01/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało docenione przez Forum Kultur Słowiańskich, które wyróżniło zabrzańskie Muzeum nagrodą Živa 2020 za podejście do odwiedzających i otwartość.

Nagroda Živa jest przyznawana przez Forum Kultur Słowiańskich. Jest przyznawana dla najlepszego słowiańskiego muzeum i najlepszego słowiańskiego pomniku kultury i przyrody. Jej celem jest rozpoznanie, nagrodzenie i promocja eksperymentów, projektów i praktyk w sektorze muzealnym w szczególnych kulturowych i geograficznych ramach europejskich narodów słowiańskich. Poza tym nagroda sprzyja promowaniu osobliwości i szczególnych wartości świata słowiańskiego wraz z jego historią, tradycjami i dziedzictwem oraz wspólnymi, czasem również sprzecznymi, korzeniami i problemami.

Nagroda działa jak platforma do wymiany i promocji zarówno w krajach słowiańskich, jak i w szerszej grupie krajów europejskich. Obie nagrody (nagroda Živa dla najlepszego słowiańskiego muzeum i Živa dla najlepszego słowiańskiego pomniku kultury i przyrody) mają na celu promowanie, ochronę, edukację i udostępnianie informacji o zbiorach muzealnych, pomnikach przyrody i kultury oraz ich różnorodności, znaczeniu i roli społecznej, podkreślając ich twórczą i postępową prezentację, otwartość i dostęp dla publiczności, ich wpływ na społeczeństwo oraz ich wkład w rozwój muzealnych zasad i idei.

Na podstawie https://www.fsk.si/pl/
foto: https://www.fsk.si/pl/