Nagrody im. Wojciecha Korfantego wręczone

Nagrody im. Wojciecha Korfantego wręczone

30/11/2021 Wyłączono przez Maja Girycka

Monika i Johann Brosowie, Miasto Stołeczne Warszawa, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dr n. med. Anna Skorupa, Marek Twaróg oraz Tomasz Wrona to tegoroczni laureaci Nagrody im. Wojciecha Korfantego.

Uroczysta Gala wręczenia Nagród im. Wojciecha Korfantego odbyła się w poniedziałek, 29 listopada 2021 r. w zabrzańskiej Łaźni Łańcuszkowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: senator Halina Bieda, poseł na Sejm Ewa Kołodziej, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska oraz prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki.

Nagroda została ustanowiona w 1993 roku przez Związek Górnośląski i jest docenieniem wybitnych postaci i instytucji zasłużonych dla Górnego Śląska, które dzięki swym dokonaniom społecznym, kulturalnym, naukowym, a także przedsiębiorczości i innowacyjności włączają się w rozwój naszego regionu.

Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Wojciecha Korfantego zostali:

  • Monika i Johann Brosowie – małżeństwo przedsiębiorców z Katowic, które m.in. zrewitalizowało Browar Mokrskich w Szopienicach oraz stworzyło Galerię Szyb Wilson w Nikiszowcu, gdzie organizują wiele wydarzeń artystycznych i kulturalnych na czele z Międzynarodowym Art Naif Festiwalem Sztuki Naiwnej;
  • Miasto Stołeczne Warszawa – za ufundowanie i skuteczność w postawieniu pomnika Wojciecha Korfantego w stolicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – za całokształt działalności muzealnej, edukacyjnej i promującej górnośląski przemysł wydobywczy w Polsce i na świecie;
  • Marek Twaróg – publicysta odważnie poruszający szerokie spektrum tematów związanych z Górnym Śląskiem;
  • Tomasz Wrona – nauczyciel regionalista z Mysłowic, znawca, miłośnik i propagator śląskiej historii, tradycji oraz mysłowickiego stroju ludowego.

Ponadto Kapituła zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. Korfantego dla Służby Zdrowia za ratowanie życia w czasie pandemii, która wręczona zostanie na ręce dr Anny Skorupy – długoletniej lekarki anestezjolog z Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach.

Związek Górnośląski powstał w 1989 r. i obecnie zrzesza ok. 2 tys. członków. Organizację tworzy 41 kół i bractw terenowych. Wśród swych statutowych celów organizacja wymienia m.in. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.