Pomnik Braci Górniczej w Zabrzu odnowiony

Pomnik Braci Górniczej w Zabrzu odnowiony

14/11/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

Pomnik Braci Górniczej, dzieło Mariana Koniecznego, jeden z symboli Zabrza odnowiony. 

zdjecie 3

Podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu planuje rozpoczęcie muzealnych obchodów tradycyjnej Barbórki od złożenia kwiatów pod pomnikiem Braci Górniczej w Zabrzu, z towarzyszeniem orkiestry górniczej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W tym roku uda nam się to przy odnowionej rzeźbie.

zdjecie 4

Pomnik Braci Górniczej w Zabrzu stanowi symbol dziedzictwa i historii Zabrza, jako miasta górniczego, służący podtrzymywaniu pamięci związanej z tą gałęzią dziedzictwa i jednocześnie wiążący społeczność lokalną z przeszłością, z tożsamością miejsca, także w jego niematerialnym aspekcie. Pamięć po górnikach zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku, a przybyłych z różnych rejonów Polskich jest w mieście bardzo żywa. Pomnik jest symbolem zawodu niezwykle ważnego dla Zabrza i regionu.

Aktualnie wykreowana aranżacja placu, wyposażonego w eksponaty poświęcone górnictwu, tworzy w równym stopniu ekspozycję plenerową, jak i jest strefą jednoznacznie odnoszącą się do górniczego dziedzictwa miasta. Tym samym Pomnik Braci Górniczej wpisuje się zarówno w kontekst urbanistyczny, jak i kulturowy miejsca.

W październiku br. zakończyły się prace nad kompleksową konserwacją pomnika. Całość prac udało się wykonać dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022, a także dzięki wsparciu Miasta Zabrze.