„WIERSZOLAKI  NA  SCENĘ”

„WIERSZOLAKI  NA  SCENĘ”

12/05/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

W imieniu Towarzystwa Artystycznego T. Art i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w X Miejskim Konkursie Recytatorskim „Wierszolaki na scenę!”. Konkurs zwieńczony będzie spektaklem teatralno-improwizowanym z udziałem laureatów.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

  • konkurs recytatorski „Wierszolaki na scenę” ma zasięg miejski i jest  adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 6 lat). Nie dopuszcza się udziału dzieci uczęszczających już do szkoły. Dzieci ze szkół podstawowych (klasy 0-III) zapraszamy do uczestnictwa w Małym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz Lidze Recytatorskiej.
  • uczestników konkursu mogą zgłaszać przedszkola, ale także rodzice, opiekunowie,
  • warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru zgodnego z regulaminem,
  • karty zgłoszeń uczestników wraz z podpisanym oświadczeniem RODO (załącznik nr 1) należy dostarczyć do 23 maja 2022 r., do  Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu, ul. 3 Maja 12,  tel./fax: 32 271 59 11, z dopiskiem – dla Katarzyny Boroń lub skan podpisanej karty zgłoszenia (PDF) na adres: borkasia@autograf.pl.

Karta zgłoszenia wraz z regulaminem dostępna TUTAJ.

  • termin i miejsce konkursu: 30 maja 2022 r., od godz. 9.30  w Galerii Piwnica Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu, ul. 3 Maja 12.

W razie dużej ilości zgłoszeń przesłuchania odbędą się w dwóch turach.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu „Wierszolaki na scenę” udziela Katarzyna Boroń 505 356 642 e-mail: borkasia@autograf.pl.

  • Konkurs ma charakter indywidualny (nie ma możliwości udziału grup),
  • uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy o dowolnej tematyce. Maksymalna długość występu – 3 minuty!
  • oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora,
  • wszyscy uczestnicy otrzymują drobny upominek i dyplom, a laureaci (bez podziału na miejsca) zostaną zaproszeni do udziału w koncercie laureatów i otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów. Konkurs jest wspierany finansowo przez miasto Zabrze.
  • podsumowanie konkursu zwieńczone spektaklem teatralno-improwizowanym w  wykonaniu laureatów wraz z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się podczas Festiwalu Kwiatów  w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu  25 lub 26  czerwca 2022 r. (dokładna data i godz. podane zostaną w terminie późniejszym).