Wyróżnienia św. Kamila przyznane

Wyróżnienia św. Kamila przyznane

18/07/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

W sobotę, 16 lipca w Teatrze Nowym w Zabrzu zostały wręczone Wyróżnienia św. Kamila – patrona Miasto Zabrze. Tym wyjątkowym wyróżnieniem honorowane są osoby, które pracują na rzecz mieszkańców oraz miasta. Laureaci, dzięki ogromnemu zaangażowaniu, stają się wzorem pozytywnych postaw w różnych sferach aktywności życiowej i zawodowej.

Laureatami Wyróżnienia św. Kamila zostali:

Pani Anna Tamas – społeczniczka, założycielka i prezes Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” – za wieloletni aktywny udział w życiu kulturalnym, oświatowym, społecznym oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, włączanie się w akcje pomocowe podczas pandemii, a w tym roku w pomoc na rzecz Ukrainy.

dr Zbigniew Barecki – dr inż. górnictwa, społecznik, mecenas kultury – za wieloletni aktywny udział w życiu kulturalnym, oświatowym, społecznym oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, a szczególnie za zaangażowanie w działania na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i kulturalnego naszego miasta, czego przykładem najlepszym jest rewitalizacja Szyb Maciej Restauracja, Bistro i Turystyka.

Zespół lekarski transplantacji płuc i leczenia mukowiscydozy oddziału transplantacji płuc z pododdziałem mukowiscydozy, pododdziałem chirurgii klatki piersiowej i pododdziałem chorób płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases – zespół, który tworzą znakomici lekarze: dr Marek Ochman, dr Tomasz Stącel oraz dr Maciej Urlik – za ogromne zaangażowanie i pomoc dla pacjentów z chorobami płuc i dolegliwościami pocovidowymi, którzy w Zabrzu, w ŚCCS, szukają pomocy.

DB Cargo Polska – przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się w Zabrzu – za konsekwentne tworzenie i koordynowanie szerokiej gamy projektów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu za wieloletnią pracę wspierającą merytorycznie i technicznie dziesiątki zabrzańskich stowarzyszeń i fundacji, promocję aktywności społecznej, wspieranie inicjatyw kulturalnych i obywatelskich oraz gromadzenie di udostępnianie informacji dotyczących lokalnego sektora pozarządowego.

Gratulacje dla wszystkich laureatów!